Õppealajuhatja/Haridusliku erivajadusega õpilase
õppe koordineerija
Sirje Solom 555 10 965 / 44 53 132 sirje.solom@ppk.edu.ee
Logopeed Riina Leok riina.leok@ppk.edu.ee
Sotsiaalpedagoog Maris Kalmu 555 10 964
Pikapäevarühma õpetaja Johanna-Ly Männik johanna.mannik@ppk.edu.ee
Medõde Külli Vill 44 55 164 kylli.vill@ppk.edu.ee
Osavalla lastekaitsespetsialist Alice Sarv 444 8156 alice.sarv@parnu.ee
Pärnu Õppenõustamiskeskus 44 31 436  www.onk.ee
Pärnumaa Rajaleidja keskus 58 860 710 parnumaa@rajaleidja.ee