Õppealajuhatja/Haridusliku erivajadusega õpilase
õppe koordineerija
Sirje Solom 555 10 965 / 44 53 132 sirje.solom@ppk.edu.ee
Logopeed Riina Leok riina.leok@ppk.edu.ee
Sotsiaalpedagoog 555 10 964
Pikapäevarühma õpetaja Maali Pert maali.pert@ppk.edu.ee
Medõde Külli Vill 44 55 164 kylli.vill@ppk.edu.ee
Valla lastekaitsespetsialist Eliise Salla 44 20 785 eliise.salla@paikuse.ee
Pärnu Õppenõustamiskeskus 44 31 436  www.onk.ee
Pärnumaa Rajaleidja keskus 58 860 710 parnumaa@rajaleidja.ee