Konsultatsioonid

PAIKUSE PÕHIKOOLI  AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONIAJAD
2016/17

Õpetaja Konsultatsiooniaeg

(päev/tund)

Aine

(Õpiabi)

1. Ulvi Mihkeles T 6.tund+kokkuleppel 5.a kl eesti keel
2. Oksana Johannes K
N
7.tund
6.tund
8.b vene keel
6.a vene keel
3. Nele Tohv T
N
6.tund
6.tund
2.c
5.c eesti keel, kirjandus
4. Jana Suve R 6.tund 5.b eesti k
5.Tarmo Tõnismann N 7.tund 6.b matemaatika
6.Svetlana Volkmann E 6.tund kunst, 3.c järelevastamine
7. Anne Kalmus E. 5.tund 4.a matemaatika, 4.a ja b informaatika
8. Sirje Tuulemäe K 6.tund 4.b eesti keel
9. Ingrid Lilles N 7.35 inglise keel
10. Kersti Rohtmets N 7.tund + kokkuleppel inglise keel
11. Andres Burk K 7.tund kehaline kasvatus
12. Hulda Larin K
N
8.tund
7.tund
matemaatika
13. Kadri Jõgi K. 7.30 käsitöö
14. Sirle Varkentin T.
K.
N.
K.
 7.40
13.10Järelvastamine
14.05
7.40
inglise keel, geograafia
15. Sirje Tannebaum K 8.tund eesti keel ja kirjandus (8.a, 9.a, 9.b)
16. Mait Lind T 7.tund ajalugu
17. Liina Kivisto T 7.-8. tund 4.b, 6abc; 7ab; 9.b matem.; informaatika kokkuleppel
18. Tiiu Timberg E 6.tund 5b matemaatika
19. Sirje Suurevälja K. 8.tund vene keel, inimeseõpetus
20. Marika Jagomägi E
K
7.45
7.45
keemia  8ab
keemia  9ab
järelevastamine kokkuleppel õpetajaga E või K
21. Maarja Tärk K 7.tund
8.tund
bioloogia, loodusõpetus
22. Monika Vaher T 7.tund kunstiõpetus
23. Tiit Vaher R 8.tund joonestamine, tehnoloogiaõpetus
24. Maire Krinal E 7.tund muusika
25. Ulvi Sikut K 7.tund kehaline kasvatus
26. Eve Tannebaum N.
T.
7.tund
7.tund
vene keel
ajalugu
27. Ene Lehtsalu K 7.tund + kokkuleppel kehaline kasvatus
28. Enn Kübar T 7.tund tehnoloogiaõpetus
29. Sirje Solom E 7.tund vene keel   6b, 7b
30. Aare Külaots T 7.40
6.t
7.t
8a, b
9b
9a ( kokkuleppel)
31. Külli Jürisoo T 7.tund eesti keel, loodusõpetus
32. Leana Pennula T. 7. tund inglise keel
33. Rita Veeremets T 7.tund matemaatika
34. Ivo Mikson T
T
N
7.45
7.tund
7.tund
eesti keel ja kirjandus
8b + kokkuleppel
7a
7b + kokkuleppel
35. Angela Männik N 6.tund loodusõpetus 4a