Pikapäevaklassi teated

Pikapäevaklass alustab 11.septembrist 2017.

Paikuse PK pikapäevaklass

Paikuse PK  pikapäevaklassis saab õpilane käia koolipäevadel kella 12 – 15 ni.  Pikapäevaklassi tegevus on mõeldud 1. klassi õpilastele. Eelisjärjekorras saavad osaleda need õpilased, kes sõltuvad kooli transpordist. Erandkorras on võimalus osaleda ka 2. klassi õpilastel. Pikapäevaklassi tegevus alustab tööd septembri 2. nädalal.

Pikapäevaklassi päevakava

12.00 – 13.00     Tegevused õues. Vihma korral siseruumides. (Selga ilmastikule sobiv riietus. Talvisel ajal õuepüksid ja kindad)

13.00 – 13.10     Söömine

13.10 – 14.00     Õppetöö ( võimalus teha koduseid õppeülesandeid, lugeda, vaikne tegevus)

Pikapäevaklassis osalemine ei taga kõikide koduste tööde täitmist.

14.00 – 15.00     Vabategevus (mängud, joonistamine, lauamängud, meisterdamine…)

 

pikapäevaklassi avaldus
Avaldus anda klassijuhatajale

pikapäevaklassi lahkumisavaldus
 Vajadusel anda avaldus pikapäevaklassi õpetajale

 

Kohustused lapsevanemale

Õpilase puudumisel teatada kirjalikult sama päeva hommikuks vähemalt  kella 10.00 ks

õpetaja Maali Perti e-postile maali.pert@ppk.edu.ee  või õpilase õpilaspäevikusse.

Lapse pikapäevaklassist välja arvestamine toimub Paikuse PK direktorile kirjutatud avalduse alusel.

 

Söömine

Toiduraha tasub lapsevanem iga kuu lõpus vallavalitsuse raamatupidajalt e-postile saadetud arve alusel. Kui laps on pikapäevaklassis alla kümne päeva kuus, siis saadetakse arve kahe kuu arvestusena. Kui lapsevanem ei teata lapse puudumisest pikapäevaklassi tööst, siis tuleb selle päeva toidukorra eest tasuda

 

Koolitused pikapäevaklassi õpilastele

“Otsi Otti” programm

„Otsi Otti“ (inglise keelne vaste „Hug-a-Tree programm“, rootsi keeles „Hitta Vilse“) on kursus, kus lapsed saavad teadmisi käitumisest eksinu olukorras. „Otsi Otti“ väljaõppe eesmärgiks on õpetada lastele leia- mind- kergemini nippe, millega nad enda kiiremaks leidmiseks kaasa aidata saavad.

Mida kujutab endast „Otsi Otti“ programm:
„Otsi Otti“ kursus jagab lastele teadmisi põhilistest psühholoogilistest ja füüsilistest vajadustest, mis mõjutavad nii laste kui ka täiskasvanute käitumist ohu olukorras. Samuti saadakse kursuse käigus teada, kuidas teha end otsija jaoks nähtavaks ja kuuldavaks ning kuidas elada üle öö metsas. Kursuse käigus peaks lapsel tekkima arusaam, et tema ise oma valmisolekuga ja teadmistega saab aidata end otsijatel võimalikult kiirelt leida.