Pikapäevaklassi teated

Juhend lapsevanemale ARNOs

http://confluence.loc.piksel.ee/pages/viewpage.action?pageId=21005978

Koolilõuna lapsevanema vaade:

http://confluence.loc.piksel.ee/pages/viewpage.action?pageId=21005978

Pikapäevaõpetaja Johanna- Ly Männik johannaly.mannik@ppk.edu.ee

Paikuse PK pikapäevaklass

Paikuse PK pikapäevaklassis saab õpilane käia koolipäevadel kell 12-15. Pikapäevaklassi tegevus on mõeldud 1. klassi õpilastele. Eelisjärjekorras saavad osaleda need õpilased, kes sõltuvad transpordist. Erandkorras on võimalus osaleda ka 2. klassi õpilastel. Pikapäevaklassi tegevus alustab tööd septembri 2. nädalal.

Pikapäevaklassi päevakava

12.00 – 13.00     Tegevused õues (vihma korral siseruumides). Selga ilmastikule sobiv riietus, talvisel ajal õuepüksid ja kindad.

13.00 – 13.10     Söömine

13.10 – 14.00     Õppetöö (võimalus teha koduseid õppeülesandeid, lugeda; vaikne tegevus)

Pikapäevaklassis osalemine ei taga kõikide koduste tööde täitmist.

14.00 – 15.00     Vabategevus (mängud, joonistamine, lauamängud, meisterdamine jms)

.