Õpilasesindus 2017/2018 õ/a

 

Paikuse Põhikooli aktiivsed noored koonduvad õpilasesindusse, et koos aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele, organiseerida koolisiseseid üritusi ja kujundada oma kooli nägu.
Õpilasesinduse tööd toetab ja juhendab kooli huvijuht.

Õpilasesinduse tegutsemise eesmärk on kaasa rääkida koolielu korraldamises,  muuta tunniväline elu koolis huvitavamaks, abistada kaaslasi kooliprobleemide lahendamisel.
Õpilasesindusse on võimalus kandideerida igal Paikuse Põhikooli 5.-9.kl. õpilasel. Kandideerimiseks on vajalik esitada avaldus huvijuhile.

Paikuse Põhikooli Õpilasesindus 2018/19

Nr NIMI klass
1. Agnes Tuuga 9a
2. Cabryela Säde 9a
3. Dolores Rabbi 7c
4. Eva Tammsalu 9a
5. Greete Kalnapenk 7c
6. Hanna-Maria Hanson 7c
7. Helena Ailt 6a
8. Häli Palmiste 9b
9. Indra Aruväli 7c
10. Jakob Bergmann 9b
11. Jesper Jegorov 8c
12. Kristjan Peters 8c
13. Kätlin Koitla 7c
14. Li-Sandra Sass 9a
15. Meribel Harjus 7b
16. Meriliis Koitla 9a
17. Nora Liis Eskin 7c
18. Remo Raisemaa 8a
19. Romi Tammet 7c
20. Taimo-Sten Ojasalu 9a

 

PRESIDENT: Li-Sandra Sass

ASEPRESIDENT: Greete Kalnapenk

Lisaks kinnitatud liikmetele on õpilasesindusel üle kooli palju sõpru ja abilisi, kes rõõmuga koolielu ergastamisele kaasa aitavad ja erinevate sündmuste ning ettevõtmiste teostamisel osalevad.
Küsimused, soovitused ja head ideed on oodatud meie kooli huvijuhi meiliaadressile maris.niin@ppk.edu.ee