Õpilasesindus 2017/2018 õ/a

 

Paikuse Põhikooli aktiivsed noored koonduvad õpilasesindusse, et koos aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele, organiseerida koolisiseseid üritusi ja kujundada oma kooli nägu.
Õpilasesinduse tööd toetab ja juhendab kooli huvijuht.

Õpilasesinduse tegutsemise eesmärk on kaasa rääkida koolielu korraldamises,  muuta tunniväline elu koolis huvitavamaks, abistada kaaslasi kooliprobleemide lahendamisel.
Õpilasesindusse on võimalus kandideerida igal Paikuse Põhikooli 5.-9.kl. õpilasel. Kandideerimiseks on vajalik esitada avaldus huvijuhile.

Paikuse Põhikooli Õpilasesindus

2017 – 2018 õppeaastal kuulub Paikuse Põhikooli õpilasesindusse 16 õpilast. Õpilasesindusse kuuluvad järgmised õpilased:

 1. Janely Kosenkranius (president) 9a
 2. Cleer Marii Kaldo (asepresident) 9a
 3. Li-Sandra Sass (presidendi abi) 8a
 4. Greete Kalnapenk 6c
 5. Kätlin Koitla 6c
 6. Jakob Bergmann 8b
 7. Eva Tammsalu 8a
 8. Agnes Tuuga 8a
 9. Nora-Liis Esken 6c
 10. Hanna-Maria Hanson 6c
 11. Romi Tammet 6c
 12. Indra Aruvärli 6c
 13. Agnes Hunt 9a
 14. Cabryela Säde 8a
 15. Meriliis Koitla 8a
 16. Oskar Luhar 7c

PRESIDENT – Janely Kosenkranius
Esindusisik. Innustab ja kontrollib õpilasesinduse tööd. Vajadusel koordineerib.
Organiseerib ÕE koosolekuid. Määrab initsiatiivgruppe ja kontrollib nende tegevust. Annab aru kooli juhtkonnale ÕE tegevusest. Seisab ÕE eesmärkide täitumise eest. Edastab moonutamatult infot ülevalt alla ja vastupidi. Seisab omavalitsuse otsuste eest.

ASEPRESIDENT – Cleer Marii Kaldo

Esinduslik, julge, aktiivne, oma mõtete ja ideedega julgelt väljatulev. On abiks ja toeks presidendile.

Lisaks kinnitatud liikmetele on õpilasesindusel üle kooli palju sõpru ja abilisi, kes rõõmuga koolielu ergastamisele kaasa aitavad ja erinevate sündmuste ning ettevõtmiste teostamisel osalevad.
Küsimused, soovitused ja head ideed on oodatud meie kooli huvijuhi meiliaadressile.

PRESIDENDI JA ASEPRESIDENDI ABI – Li-Sandra Sass