Õpilasesindus 2019/2020 õ/a

 

Paikuse Põhikooli aktiivsed noored koonduvad õpilasesindusse, et koos aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele, organiseerida koolisiseseid üritusi ja kujundada oma kooli nägu.
Õpilasesinduse tööd toetab ja juhendab kooli huvijuht.

Õpilasesinduse tegutsemise eesmärk on kaasa rääkida koolielu korraldamises,  muuta tunniväline elu koolis huvitavamaks, abistada kaaslasi kooliprobleemide lahendamisel.
Õpilasesindusse on võimalus kandideerida igal Paikuse Põhikooli 5.-9.kl. õpilasel. Kandideerimiseks on vajalik esitada avaldus huvijuhile.

Paikuse Põhikooli Õpilasesindus 2019/20

Jrk. nr Nimi Klass
1. Greete Kalnapenk 8c
2. Dolores Rabbi 8c
3. Krislin Ignatjev 8c
4. Karmen Kase 8c
5. Silver Tagu 8b
6. Mattias Linder 8b
7. Jesper Jegorov 9c
8. Kristjan Peters 9c
9 Remo Raisemaa 9a

 

Õpilasesinduse president 2019-2020 õppeaastal on Jesper Jegorov

Õpilasesinduse asepresident 2019-2020 õppeaastal on Greete Kalnapenk

Lisaks kinnitatud liikmetele on õpilasesindusel üle kooli palju sõpru ja abilisi, kes rõõmuga koolielu ergastamisele kaasa aitavad ja erinevate sündmuste ning ettevõtmiste teostamisel osalevad.
Küsimused, soovitused ja head ideed on oodatud meie kooli huvijuhi meiliaadressile maris.niin@ppk.edu.ee