Huvitegevus

Paikuse Põhikool on alati pakkunud õpilastele võimalikult laialdasi tegevusi peale koolitunde. Tegeletakse spordi ja liikumisega (tantsutunnid, võimlemine), laulmisega ja käelise tegevusega. Toimuvad nuputamisringid, lugemispesa ja ajalehering. Organisatsioonidest tegutsevad meil Eesti 4H, Kodutütred ja Noored Kotkad.

Väljastpoolt meie maja pakub võimalusi huvitegevuseks Paikuse Huvikool, samuti erinevad spordiklubid, mis tegutsevad Spordihoones.

Samuti toimub Paikuse Põhikoolis palju erinevaid üritusi, mis peaks põnevust ja avastamisrõõmu pakkuma igal kooliastmele ja võimalikult suurele osale õpilaskonnast. On palju traditsiooniliseks kujunenud üritusi – mõtterallid, playback, jõulukontsert, sõbrapäeva tähistamine, tervisenädal ja kevadkontsert – ning ka mitmeid ainesektsioonidega seotud üritusi – sügisene teatejooksude päev, võõrkeelte nädal, emakeelenädal, maatikanädal, erinevad koolisisestel võistlustel selguvad oma alade parimad.

Paikuse Põhikoolil on olemas Õpilasesindus, mis on  Õpilasesinduste Liidu liige. Õpilasesinduse poole võib pöörduda erinevate muredega, millega tegeleb 4 ministeeriumi. Rohkem infot Õpilasesinduse lehelt.