Õppetöö

EKSAMITE AJAD


Üleminekueksamid:

  • 7. klasside üleminekueksam 21. mai 2020

Loovtöö

  • 8. klasside loovtööde kaitsmine  15. mai 2020
§ 3. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
 
  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
 5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
 6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.-11. juuni 2020. a.
 
§ 4. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
 (1) 3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) eesti keel  (kirjalik) – 12. mai 2020. a.
(2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 1.-2. oktoober 2019. a.
 
 (3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel  (kirjalik) – 13. mai 2020. a;
 (4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/akt/105072019003

Üleminekueksamid:

  • 7. klasside üleminekueksam 21. mai 2020

Loovtöö

  • 8. klasside loovtööde kaitsmine  15. mai 2020
§ 3. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
 
  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
 5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;

 6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.-11. juuni 2020. a.
 
§ 4. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
 (1) 3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) eesti keel  (kirjalik) – 12. mai 2020. a.
(2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 1.-2. oktoober 2019. a.
 
 (3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel  (kirjalik) – 13. mai 2020. a;
 (4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/akt/105072019003