Õppetöö

ÕPPENÕUKOGU


Õppenõukogud 2019/20

ÕN  30.08.2019 

Päevakord: Õppetöö kokkuvõte, õppeaasta sisehindamise kokkuvõte, kokkuvõte rahulolu küsitluse kohta, arvamuse andmine kooli põhimääruse muudatuse kohta, õppenõukogu sekretäri valimine

Otsus:1) Valiti õppenõukogu sekretär,

2) Otsustati jätta klassikursust kordama 4 õpilast,

3) Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine,

4) Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine,

5) Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

ÕN    nr 1  12.09.2019 

Paikuse Põhikooli üldtööplaani kinnitamine, õppeaasta eesmärkide kinnitamine

Otsus: Kinnitada kooli üldtööplaan ja õppeaasta eesmärgid.

ÕN    nr 2  11.12.2019

Päevakord: I trimestri õppetöö tulemused

ÕN    nr 3  12.02.2019

Päevakord: Uue kooli kodukorra kohta arvamuse avaldamine

Otsus: Kinnitada kooli kodukord

ÕN    nr 4  26.03.2020

Päevakord: 1) II trimestri õppetöö tulemused,2) arvamuse andmine Paikuse Kooli põhimäärusele, 3) ülevaade kaugõppe korraldamisest, edaspidine planeerimine

ÕN    nr 5  14.05.2020

Päevakord: 1) põhikooli lõpetamine, 2) loovtööde kaitsmine 8. klassides, 3) õppetöö korraldus peale 15. maid

Otsus: Seoses eriolukorraga rakendada järgmisi meetmeid:
1. 9. klassid lõpetavad põhikooli ning 2.- 8. klassid lõpetavad õppeaasta numbriliste
aastahinnetega (kooskõlas kooli õppekavaga);
2. Lükata 8. klasside õpilaste 2019/20 õppeaasta loovtööde kaitsmine edasi 2020/21
õppeaasta I trimestrisse;
3. Lubada 9. a klassi õpilasel lõpetada põhikool ilma loovtööd kaitsmata;
4. Jätta ära 2019/20 õppeaastal 7. klasside üleminekueksam

ÕN    nr 6  09.06.2020 

Päevakord: II trimestri ja õppeaasta õppetöö tulemused, põhikooli lõpetamine

 

Õppenõukogud 2019/20

ÕN  30.08.2019 

Päevakord: Õppetöö kokkuvõte, õppeaasta sisehindamise kokkuvõte, kokkuvõte rahulolu küsitluse kohta, arvamuse andmine kooli põhimääruse muudatuse kohta, õppenõukogu sekretäri valimine

Otsus:1) Valiti õppenõukogu sekretär,

2) Otsustati jätta klassikursust kordama 4 õpilast,

3) Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine,

4) Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine,

5) Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

ÕN    nr 1  12.09.2019 

Paikuse Põhikooli üldtööplaani kinnitamine, õppeaasta eesmärkide kinnitamine

Otsus: Kinnitada kooli üldtööplaan ja õppeaasta eesmärgid.

ÕN    nr 2  11.12.2019

Päevakord: I trimestri õppetöö tulemused

ÕN    nr 3  12.02.2019

Päevakord: Uue kooli kodukorra kohta arvamuse avaldamine

Otsus: Kinnitada kooli kodukord

ÕN    nr 4  26.03.2020

Päevakord: 1) II trimestri õppetöö tulemused,2) arvamuse andmine Paikuse Kooli põhimäärusele, 3) ülevaade kaugõppe korraldamisest, edaspidine planeerimine

ÕN    nr 5  14.05.2020

Päevakord: 1) põhikooli lõpetamine, 2) loovtööde kaitsmine 8. klassides, 3) õppetöö korraldus peale 15. maid

Otsus: Seoses eriolukorraga rakendada järgmisi meetmeid:
1. 9. klassid lõpetavad põhikooli ning 2.- 8. klassid lõpetavad õppeaasta numbriliste
aastahinnetega (kooskõlas kooli õppekavaga);
2. Lükata 8. klasside õpilaste 2019/20 õppeaasta loovtööde kaitsmine edasi 2020/21
õppeaasta I trimestrisse;
3. Lubada 9. a klassi õpilasel lõpetada põhikool ilma loovtööd kaitsmata;
4. Jätta ära 2019/20 õppeaastal 7. klasside üleminekueksam

ÕN    nr 6  09.06.2020 

Päevakord: II trimestri ja õppeaasta õppetöö tulemused, põhikooli lõpetamine