Koolielu

NÕUSTAMINE


Tuge vajavate õpilaste toetamise kord

Infomaterjal lapsevanematele

Haridusliku erivajadusega õpilase
õppe koordineerija
Sirje Solom 555 10 965 / 44 53 132 sirje.solom@ppk.edu.ee
Koolisotsiaalnõustaja Marju Tomberg 555 10 964 marju.tomberg@ppk.edu.ee
Meditsiiniõde Külli Vill   kylli.vill@ppk.edu.ee
Pikapäevarühma õpetaja Johanna-Ly Männik   johannaly.mannik@ppk.edu.ee
Osavalla lastekaitsespetsialist Alice Sarv 444 8156 alice.sarv@parnu.ee
Koolipsühholoog Lisanne Lerg 554 2675 lisanne@onk.ee
Pärnu Õppenõustamiskeskus   44 31 436 onk@onk.ee
Pärnumaa Rajaleidja keskus   58 860 710 parnumaa@rajaleidja.ee
Noorsoopolitseinik Keiju Püvi            4446657 , 53329042 keiju.pyvi@politsei.ee

 

Haridusliku erivajadusega õpilase
õppe koordineerija
Sirje Solom 555 10 965 / 44 53 132 sirje.solom@ppk.edu.ee
Koolisotsiaalnõustaja Marju Tomberg 555 10 964 marju.tomberg@ppk.edu.ee
Meditsiiniõde Külli Vill   kylli.vill@ppk.edu.ee
Pikapäevarühma õpetaja Johanna-Ly Männik   johannaly.mannik@ppk.edu.ee
Osavalla lastekaitsespetsialist Alice Sarv 444 8156 alice.sarv@parnu.ee
Koolipsühholoog Lisanne Lerg 554 2675 lisanne@onk.ee
Pärnu Õppenõustamiskeskus   44 31 436 onk@onk.ee
Pärnumaa Rajaleidja keskus   58 860 710 parnumaa@rajaleidja.ee
Noorsoopolitseinik Keiju Püvi            4446657 , 53329042 keiju.pyvi@politsei.ee