2019/2020 õa

I trimester 01.09.- 29.11.2019
II trimester 2.12.2019-13.03.2020
III trimester 16.03.2020- 08.06.2020

  •      I vaheaeg 21.–27. oktoober 2019;
  •      II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;
  •      III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020;
  •      IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 20. aprill – 26. aprill 2020;
  •      V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020.

Üleminekueksamid:

  • 7.klasside üleminekueksam

Loovtöö

  • 8.klasside loovtööde kaitsmine

2018/2019 õa

I vaheaeg 22.10.-28.10 2018
II vaheaeg 24.12.2018-06.01.2019
III vaheaeg 25.02.2019-03.03.2019
IV vaheaeg (välja arvatud 12. klassid) 22.04.2019-28.04.2019
V vaheaeg (välja arvatud lõpuklassid) 11.06.-31.08.2019

I trimester 01.09.-23.11.2018
II trimester 26.11.2018-08.03.2019
III trimester 11.03.2019-10.06.2019

§ 3.  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
 6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

§ 4.  Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

 (2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

 (3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
(4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

 

Üleminekueksamid:

  • 7.klasside üleminekueksam

Loovtöö

  • 8.klasside loovtööde kaitsmine