2019/2020 õa

I trimester 01.09.-29.11.2019
II trimester 2.12.2019-13.03.2020
III trimester 16.03.2020-08.06.2020

  •      I vaheaeg 21.-27. oktoober 2019;
  •      II vaheaeg 23. detsember 2019-5. jaanuar 2020;
  •      III vaheaeg 24. veebruar-1. märts 2020;
  •      IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 20. aprill-26. aprill 2020;
  •      V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni-31. august 2020.

Üleminekueksamid:

  • 7. klasside üleminekueksam

Loovtöö

  • 8. klasside loovtööde kaitsmine

§ 3. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
 5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
 6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.-11. juuni 2020. a.

§ 4. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 (1) 3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) eesti keel  (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

(2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 1.-2. oktoober 2019. a.

 (3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel  (kirjalik) – 13. mai 2020. a;

 (4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/akt/105072019003