Tervisenõukogu koosseis

 Külli Vill – kooli medõde
 Nele Tohv – klassiõpetaja
 Maarja Tärk – bioloogia  õpetaja
 Ulvi Laneman – kehalise kasvatuse õpetaja
 Ene Lehtsalu – kehalise kasvatuse õpetaja
 Maris Niin – huvijuht
 Laura Kosenkranius – lastevanemate esindaja
Sirje Suurevälja – inimeseõpetuse õpetaja
Marju Tomberg– sotsiaalpedagoog

 

Eesmärgid

 • Propageerida tervislikke eluviise
 • Teha ennetustööd riskitegurite vähendamiseks
 • Koostöö erinevate tugisüsteemidega
 • Innustada kooliperet terviseedenduslike sündmuste korraldamisele

Tervist edendavad tegevused meie koolis 2016 – 2017

 • Ujumise algõpetus 2. – 3. kl
 • Teatejooksude võistlus 4. – 9. kl
 • Osalemine suitsuprii klassi konkursil
 • Projekt Nutiküürust priiks
 • Tervisepäev – Kogu kooliperel oli võimalus osaleda erinevates töötubades.
 • Jalgpalli sõpruskohtumine 9. kl – õpetajad

Tervist edendavad tegevused meie koolis 2015 – 2016

 • Ujumise algõpetus 2. – 3. kl
 • Teatejooksude võistlus 4. – 9. kl
 • Leivapäev  – „Tikuvõileivad kooli juubeliks“ 4.- 9. kl
 • Osalemine suitsuprii klassi konkursil
 • Osalemine terviseedenduse baaskoolitusel „Kuidas saada ja jääda tervist edendavaks kooliks“
 • Loovtöö „Kool kui inimorganism“
 • Läti iseseivsuspäeva tähistamine “Pidupäeva võileib” 1.-3. klass
 • Tervisepäev – Kogu kooliperel oli võimalus osaleda erinevates töötubades. ( SAR meeskonnamäng, teadlik tarbija, karateklubi zen, sulgpall, terviseviktoriin, reisiviktoriin, etiketi alias, 3D inimkeha, idla pallid, enesekaitse, kunstiteraapia, õpimotivatsioon, tervislik toitumine, tea party, maadlusklubi, lihastreening fit palliga, esmaabi, krimikohver, kuldvillak, jõusaali abc, päästeamet, eri rahvaste toiduvalik, muusikateraapia, käsipall, laste jooga)
 • Maakondliku tervisepäeva korraldamine
 • 25 Kevadist hetke – Paikuse valla 25 sünnipäevale pühendatud liikumisüritus
 • Paikuse PK kegejõustiku meistrivõistlused 4. – 9. kl
 • “Otsi otti ” koolitus pikapäevaklassi õpilastele
 • Jalgpalli sõpruskohtumine 9. kl – õpetajad

 

Tervist edendavad tegevused meie koolis 2014 – 2015

 • Ujumise algõpetus 2. – 3. kl
 • Teatejooksude võistlus 4. – 9. kl
 • Leivanädal  – võileibade valmistamise töötuba 4.- 9. kl
 • Osalemine suitsuprii klassi konkursil
 • Loeng energiajookide kahjulikkusest 6. – 7 kl
 • Tugitoolispordipäev 1. – 9. kl
 • Tervisepäev 17. aprill – Kogu kooliperel oli võimalus osaleda 31 töötoas. ( hambaarst, juuste tervis, laste jooga, tõstetehnika, aeroobika, kätepesu, 4D inimkeha, rattamatk, jalgratta vigursõit, tervisesalat, terviseviktoriin, politsei, koolijooks, judo, jalgpall, kunstiline teraapia, joonestamine, looduse rada Pärnu jõe kaldal, indiaca, tantsuline liikumine, ristsõna,tööteraapia, saviteraapia, tervis kunstiga, kinect võistlus, kunksmoori töötuba, noorte naha tervis ja hooldamine, terviseteemaline kuldvillak, enesekaitse, muusikateraapia ja jõusaaliga ilusaks)
 • Paikuse PK kegejõustiku meistrivõistlused 4. – 9. kl
 • “Otsi otti ” koolitus pikapäevaklassi õpilastele
 • Jalgpalli sõpruskohtumine 9. kl – õpetajad

 

Tervist edendavad tegevused meie koolis 2013 – 2014

  Ujumise algõpetus 2. – 3. kl                                                                                                       Leivanädal – 4. -9.kl „Koolivõileib“ Igas klassi võistkonnas kaks liiget. Hinnati esitlust, teostust ja      fantaasiat.

Algklassidele osavusrada                                                                                                                    Tervisenädal – 14. – 17.04                                                                                                                                      Rulluisupäev                                                                                                                                            Mõteralli „Tervise eri“                                                                                                                                Matk „Sinu sammud loevad“ 1-3 kl matkas kuni Reiu raudteesillani, 4. – 9. kl matkas  Raeküla                      Terviseraja alguspunkti ja tagasi.                                                                                                              Tervislikud magustoidud – valmistamine, esitlmine, degusteerimine. (Toiduained kooli sööklast)                     Külas võimlemisklubi “RÜHT”                                                                                                                   INDIACA mängu tutvustus ja parktiline tund.                                                                               „Otsi Otti“ koolitus pikapäevarühma lastele.                                                                                          Matk ja piknik Reius 1. – 4. kl                                                                                                    Osalemine Suitsuprii klassi konkursil                                                                                                  Loeng seksuaalkasvatusest 8 klassile                                                                                                      Koolitus töökollektiivile “Tervislik toitumine”

 

Tervist edendavad tegevused meie koolis 2012 – 2013

Spordipäev „Reipalt koolipinki“ 2. – 9.kl
Spordipäev 1. klassid
Ujumise algõpetus 3 kl
Leivanädal – „Erinevate maade rahvusleivad“ 4. – 9. kl
Projekt „Suitsuprii klass“ –  9a, 9b, 7b, 6b, 4a
TEK/TEL sügiskool Paikuse Põhikoolis
Alkoholiennetusprojekt 5 klassidele
Liikumistund algklassidele – osavusrada
Helkuri kontroll – terve kool
Loeng õpilastele: Psühholoogiline ja füüsiline vägivald. Loeb Margo Orupõld

Kasulikud lingid

www.terviseinfo.ee
www.tai.ee
                                                                                                           www.toitumine.ee                                                                                                 www.puhaselu.blogspot.com