Austan töist ja loomingulist õhkkonda

 • sisenen raamatukokku rahulikult
 • räägin ja liigun vaikselt
 • sööke ja jooke kaasa ei võta
 • abistan vajadusel kaaslast kirjanduse leidmisel ning arvuti kasutamisel
 • hoian kooli vara – raamatuid, arvuteid ja inventari
 • raamatukogus saan kasutada kõiki teavikuid, kuid ilma raamatukogu juhataja loata ei vii raamatu-   kogust välja ega võta kaasa ühtki raamatut 
 • riiulilt võetud raamatu panen peale kasutamist samasse kohta tagasi
 • jätan oma töökoha alati korda

  Arvuti

 • on koolitööde tegemiseks ja selleks vajaliku info kogumiseks
 • arvuti-ja videomänge mängin kodus!
 • olen vastutulelik, lasen ka teistel arvutit kasutada
 •  printer ja paber on mõeldud vaid koolitööde tarvis
 • mõtestan kõigepealt enesele, siis ka teistele, milline info rikastab meie maailmapilti – mida vaatan    internetis ja millise taustapildi valin arvutis

Laenutamine

 • raamatukogu juhataja loal võin õppekirjandust ja ilukirjandust koju laenutada
 • teatmeteoseid (entsüklopeediaid, sõnaraamatuid, leksikone) üldjuhul koju ei laenutata
 • laenutähtaeg on 2 nädalat. Raamatukogu juhataja võib määrata pikema või lühema tähtaja, olenevalt  trükise nõutavusest ja olemasolevast eksemplaride arvust
 • raamatud tagastan kokkulepitud tähtajaks või pikendan tähtaega raamatukogu juhataja loal
 • uue raamatu laenutan alles siis, kui eelmised on tagastatud
 • tagastan laenutatud raamatud ja õpikud õppeaasta lõpuks

 Võtan teadmiseks

 • teaviku kaotamise või rikkumise korral tuleb see asendada või hüvitab lapsevanem kahju teaviku  kolmekordses hinnas
 • lõhutud raamatu eest tuleb tasuda taasköitmise kulu
 • kui Sul on küsimusi, pöördu alati raamatukogu juhataja Gerli poole

 Raamatukogu teenused

Tasuta teenused

 • teavikute kohalkasutus
 • teavikute kojulaenutus
 • interneti kasutamine 

Tasulised teenused

 • Printimine ja paljundustööd : A4 ühepoolne 0.10, A4 kahepoolne 0.13