Raamatukogu

Paikuse kooli raamatukogu on suhteliselt noor- sama noor kui kool. Alustasime 1996/1997 õppeaastal nullist ja tänaseks on fondi suurus ligikaudu 10 000 eksemplari.

Raamatukogu asub sellest õppeaastast teisel korrusel ja on ühendatud valla raamatukoguga.

Raamatukogu on avatud argipäeviti 8.00-15.00. Tel. 445 5225

Kooliraamatukogu põhiülesandeks on õpilaste ja õpetajate varustamine õppe- ja kasvatustööks vajaliku kirjandusega, audio-visuaalse ja muude infokandjatega, selle säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, õpilaste iseseisva töö oskuste ja lugemishuvi äratamine.

1999/2000 õppeaastast oli raamatukogus kasutusel kooliraamatukogudele mõeldud arvutiprogramm ARX – Raamat 7.0. Tänaseks on kasutusele võetud kaasaegne programm Riks.

Õpivara

Raamatukogu luumikud
Raamatukogu videod
Raamatukogu CD