Õppenõukogud

ÕN nr 1, 3.10.2018

  1. Paikuse Põhikooli 2018/2019 üldtööplaani kinnitamine

ÕN nr 2, 29.11.2018

  1. Paikuse Põhikooli 2018/2019 I trimestri õppetöö tulemused

ÕN nr 3, 14.01.2019

  1. 4. klassi õpilase, ebaõpilaslik käitumine, tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine.

ÕN nr 4, 14.03.2019

  1. Paikuse Põhikooli 2018/2019 II trimestri õppetöö tulemused
  2. Paikuse Põhikooli kokkuvõte 2018/2019 I trimestri tugisüsteemide tõhususest
  3. Paikuse Põhikooli HEV õpilastega töö 2018/2019 õppeaastal

ÕN nr 5, 11.04.2019

  1. Arvamuse andmine Paikuse Põhikooli õppekava muutmisele

Seadusandlus

Eriõpet reguleerivad

Teenistuslikku järelvalvet teostab

Kooli pidaja – Pärnu linnavalitsus

Riiklikku järelevalvet teostavad