Õppenõukogud 2019/20

ÕN  30.08.2019  Päevakord: Õppetöö kokkuvõte, õppeaasta sisehindamise kokkuvõte, kokkuvõte rahulolu küsitluse kohta, arvamuse andmine kooli põhimääruse muudatuse kohta, õppenõukogu sekretäri valimine

Otsus:1) Valiti õppenõukogu sekretär, 2) Otsustati jätta klassikursust kordama 4 õpilast, 3)vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine, 4) õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine, 5) Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine 

ÕN    12.09.2019  Paikuse kooli üldtööplaani kinnitamine, õppeaasta eesmärkide kinnitamine

Otsus: Kinnitada kooli üldtööplaan ja õppeaasta eesmärgid.

ÕN    11.12.2019 I trimestri õppetöö tulemused

ÕN    26.03.2020 II trimestri õppetöö tulemused

ÕN    03.06.2020  III trimestri ja õppeaasta õppetöö tulemused

ÕN    16.06.2020  põhikooli lõpetamine