PAIKUSE PÕHIKOOLI  AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONIAJAD

2018/2019

Õpetaja Konsultatsiooniaeg
(päev/tund)
Aine
(kellel üksikud klassid, siis ka klass
märkida. Õpiabi)
1. Ulvi Mihkeles K 6.tund/kokkuleppel eesti keel 4.a /inglise keel 3.a 
2. Oksana Johannes kokkuleppel vene keel 6.a, 8.a
3. Nele Tohv E 7.tund 4.c inglise keel
4. Jana Suve T 6. tund/kokkuleppel 4.c eesti keel
5. Andres Burk R 7. tund kehaline kasvatus
6. Svetlana Volkmann T
T
5. tund
kokkuleppel
2.c
kunst – kokkuleppel õpetajaga
7. Anne Kalmus kokkuleppel 5.a, 5.b, 5.c informaatika
8. Sirje Tuulemäe 6.b eesti keel
9. Ingrid Lilles R 7.35/kokkuleppel inglise keel
10. Kersti Rohtmets E 7. tund/kokkuleppel inglise keel
11. Andres Burk kehaline kasvatus
12. Hulda Larin K 7.- 8. tund matemaatika
13. Kadri Jõgi K 7.30 käsitöö
14. Sirle Varkentin E
K
R
6. tund
7.35 /kokkuleppel
7.35/kokkuleppel
inglise keel 4.a klass
inglise keel/geograafia
inglise keel/geograafia
15. Reet Sai K 6.tund/kokkuleppel 7. klasside  eesti keel
16. Mait Lind R 7. tund ajalugu, ühiskonnaõpetus
17. Liina Kivisto T 7. – 8. tund matemaatika
informaatika – kokkuleppel
18. Tiiu Timberg  E 6.tund/kokkuleppel matemaatika 6.ab
19. Sirje Suurevälja N 7. tund vene k, inimeseõp.
20. Marika Jagomägi keemia
21. Maarja Tärk T
K
7. tund
8. tund
bioloogia
22. Monika Vaher T alates 6. tunnist kunst
23. Tiit Vaher R 7. tund tööõpetus ja joonestamine
24. Maire Krinal N 7. tund muusika
25. Ulvi Laneman N 7. tund kehaline kasvatus
26. Eve Tannebaum T

N

7. tund

7. tund/kokkuleppel

vene keel

ajalugu

27. Marika Merirand K 8.tund/kokkuleppel inglise keel
28. Enn Kübar tööõpetus
29. Sirje Solom K 7.35/kokkuleppel vene keel
30. Aare Külaots T 7.40 füüsika 9. kl
31. Külli Jürisoo N 7. tund eesti keel, loodusõpetus
32. Eneli Maal K 7.- 8. tund /kokkuleppel matemaatika, informaatika
33. Rita Veeremets R 6. tund /kokkuleppel matemaatika
34. Monika Limberg E 7. tund/ kokkuleppel eesti keel ja kirjandus
35. Angela Männik

36. Kaisa Jaakson

T

K

7. tund /kokkuleppel

7. tund

loodusõpetus (5.a, 5. b, 6.a)

kehaline kasvatus/inimeseõp. 5.a