Õppetöö

2019/2020 õa

I trimester 01.09.- 29.11.2019
II trimester 2.12.2019-13.03.2020
III trimester 16.03.2020- 08.06.2020

  •      I vaheaeg 21.–27. oktoober 2019;
  •      II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;
  •      III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020;
  •      IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 20. aprill – 26. aprill 2020;
  •      V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020.

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2019/20. õppeaastaks:

  1. Õppetegevuse kaasajastamine: õppekava muudatuste rakendamine, erinevate õppevormide kasutamine;  erivajadustega  õpilaste toetamine

      2.  Koolirahu saavutamine: kiusamise märkamine, sekkumine, ennetamine läbi erinevate tunni-ja kooliväliste tegevuste 

  1. Aktiviseerida koostööd erinevate huvigruppidega 

Paikuse Põhikooli väärtused

Paikuse Põhikooli väärtustega saab tutvuda siin.

Tunniplaan

2019/2020 õ.a. tunniplaaniga saad tutvuda siin.

Konsultatsioonid

PAIKUSE PÕHIKOOLI  AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONIAJAD

2019/2020

Õpetaja Konsultatsiooniaeg

(päev/tund)

Aine

(kellel üksikud klassid, siis ka klass

märkida. Õpiabi)

Aare Külaots Teisipäev
Neljapäev
7.40
7.tund
Füüsika
Andres Burk Reede 7.tund/kokkuleppel Kehaline kasvatus
Angela Taggo Neljapäev 6.tund (kokkuleppel) 4.a loodusõpetus
Eneli Maal Teisipäev 7.-8. tund Matemaatika
Enn Kübar Teisipäev 7.tund Tööõpetus
Eve Tannebaum Esmaspäev

Reede

7.tund

6.tund

Vene keel

Ajalugu 6.c

Ester Murrand Esmaspäev-kolmapäev Kokkulepped õpetajaga Muusika
Feliks Krapp Reede 7.tund Ajalugu
Hulda Larin Kolmapäev 7.tund Matemaatika
Ingrid Lilles Reede Eeltund 7.45 Inglise keel
Jana Suve E või N

R

6. tund

7. tund

5.c eesti keel

8.a eesti keel

Kadri Jõgi Teisipäev 7.30 Käsitöö ja kodundus klassiruumis 77-4
Kaisa Jaakson Kolmapäev 7.tund (kokkuleppel) Kehaline kasvatus, inimeseõpetus
Kersti Rohtmets Esmaspäev

Teisipäev

7. tund

6. tund

inglise keel
Kristiina Volt Kolmapäev
Neljapäev
5. tund
5. tund
Matemaatika 3.c
1.a
Külli Jürisoo esmaspäev 7.tund Eesti keel ja loodusõpetus
Liina Kivisto Teisipäev 7. – 8. tund Matemaatika
Lisabet Roos Teisipäev 5.-6. tund Inglise keel, 1.b
Maarja Tärk Esmaspäev 8.tund Loodusõpetus, bioloogia
Maire Krinal Neljapäev 7.tund Muusika
Mait Lind Kolmapäev 7. tund Ajalugu 7.-9. klass, ühiskonnaõpetus 77-1
Marika Jagomägi Kolmapäev 7.40 Keemia
Marika Merirand Teisipäev 7.tund (kokkuleppel) Inglise keel
Monika Limberg teisipäev 7.tund (kokkuleppel) Eesti keel, kirjandus
Monika Vaher Teisipäev 8.tund Kunstiõpetus
Nele Tohv Kolmapäev 6.tund (kokkuleppel) Inglise keel 3.c / 2.c kokkuleppel
Oksana Johannes Esmaspäev

Kokkuleppel

7. tund

7.40

7.a  vene keel

9.a vene keel

Reet Sai Esmaspäev 6. tund Eesti keel
Reili Kaljund Teisipäev 6. tund (kokkuleppel) Kehaline kasvatus
Rita Veeremets Reede 7.tund (kokkuleppel) Matemaatika
Sirje Solom Esmaspäev 7. tund Vene keel 9.b
Sirje Suurevälja Neljapäev 7. tund Vene keel, inimeseõpetus
Sirje Tuulemäe Neljapäev 5. tund  (4.kl )

7. tund

Eesti keel ja kirjandus
Sirle Varkentin Esmaspäev

 

Teisipäev

6.- 7. tund

 

7.45

7. tund

Inglise keel ( 6. tund),

Geograafia ( 7. tund)

Inglise keel ja geograafia- järeltööd

Geograafia

Svetlana Volkmann reede 6.tund 3.c

Kunstiõpetuses kokkulepped õpilastega.

Talvi Kaja Kolmapäev 5.-8. tund Matemaatika
Tarmo Tõnismann Kolmapäev 6. tund Matemaatika
Tiit Vaher Reede 8. tund Tööõpetus, joonestamine
Tiiu Timberg Esmaspäev 7.tund Loodus 4.b ,  4.c , 6.a
Ulvi Laneman Kolmapäev 6.tund Kehaline kasvatus
Ulvi Mihkeles Esmaspäev 6.t  (kokkuleppel) Eesti keel, kirjandus 5.a / 2.a kokkuleppel