Õppetöö

2019/2020 õa

I trimester 01.09.- 29.11.2019
II trimester 2.12.2019-13.03.2020
III trimester 16.03.2020- 08.06.2020

  •      I vaheaeg 21.–27. oktoober 2019;
  •      II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;
  •      III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020;
  •      IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 20. aprill – 26. aprill 2020;
  •      V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020.

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2019/20. õppeaastaks:

  1. Õppetegevuse kaasajastamine: õppekava muudatuste rakendamine, erinevate õppevormide kasutamine;  erivajadustega  õpilaste toetamine

      2.  Koolirahu saavutamine: kiusamise märkamine, sekkumine, ennetamine läbi erinevate tunni-ja kooliväliste tegevuste 

  1. Aktiviseerida koostööd erinevate huvigruppidega 

Paikuse Põhikooli väärtused

Paikuse Põhikooli väärtustega saab tutvuda siin.

Tunniplaan

2019/2020 õ.a. tunniplaaniga saad tutvuda siin

Konsultatsioonid

PAIKUSE PÕHIKOOLI  AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONIAJAD

2018/2019

Õpetaja Konsultatsiooniaeg

(päev/tund)

Aine

(kellel üksikud klassid, siis ka klass

märkida. Õpiabi)

1. Ulvi Mihkeles K 6.tund/kokkuleppel eesti keel 4.a /inglise keel 3.a 
2. Oksana Johannes kokkuleppel vene keel 6.a, 8.a
3. Nele Tohv T 6.tund 4.c inglise keel
4. Jana Suve T 6. tund/kokkuleppel 4.c eesti keel
5. Andres Burk R 7. tund kehaline kasvatus
6. Svetlana Volkmann T

K

5. tund

5. tund

2.c

kunst – kokkuleppel õpetajaga

7. Anne Kalmus kokkuleppel 5.a, 5.b, 5.c informaatika
8. Sirje Tuulemäe 6.b eesti keel
9. Ingrid Lilles R 7.35/kokkuleppel inglise keel
10. Kersti Rohtmets E 7. tund/kokkuleppel inglise keel
11. Andres Burk kehaline kasvatus
12. Hulda Larin K 7.- 8. tund matemaatika
13. Kadri Jõgi K 7.30 käsitöö
14. Sirle Varkentin E

K

R

6. tund

7.35 /kokkuleppel

7.35/kokkuleppel

inglise keel 4.a klass

inglise keel/geograafia

inglise keel/geograafia

15. Reet Sai K 6.tund/kokkuleppel 7. klasside  eesti keel
16. Mait Lind R 7. tund ajalugu, ühiskonnaõpetus
17. Liina Kivisto T 7. – 8. tund matemaatika

informaatika – kokkuleppel

18. Tiiu Timberg  E 6.tund/kokkuleppel matemaatika 6.ab
19. Sirje Suurevälja N 7. tund vene k, inimeseõp.
20. Marika Jagomägi E, K 7.40 keemia
21. Maarja Tärk T

K

7. tund

8. tund

bioloogia
22. Monika Vaher T alates 6. tunnist kunst
23. Tiit Vaher R 7. tund tööõpetus ja joonestamine
24. Maire Krinal N 7. tund muusika
25. Ulvi Laneman N 7. tund kehaline kasvatus
26. Eve Tannebaum T

N

7. tund

7. tund/kokkuleppel

vene keel

ajalugu

27. Marika Merirand K 8.tund/kokkuleppel inglise keel
28. Enn Kübar T tööõpetus
29. Sirje Solom K kokkuleppel vene keel
30. Aare Külaots T 7.40 füüsika 9. kl
31. Külli Jürisoo T 6. ja 7. tund eesti keel, loodusõpetus
32. Eneli Maal K 7.- 8. tund /kokkuleppel matemaatika, informaatika
33. Rita Veeremets R 6. tund /kokkuleppel matemaatika
34. Monika Limberg E 7. tund/ kokkuleppel eesti keel ja kirjandus
35. Angela Taggo

36. Kaisa Jaakson

T

K

7. tund /kokkuleppel

7. tund

loodusõpetus (5.a, 5. b, 6.a)

kehaline kasvatus/inimeseõp. 5.a