Õppetöö

2019/2020 õa

I trimester 01.09.- 29.11.2019
II trimester 2.12.2019-13.03.2020
III trimester 16.03.2020- 08.06.2020

  •      I vaheaeg 21.–27. oktoober 2019;
  •      II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;
  •      III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020;
  •      IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 20. aprill – 26. aprill 2020;
  •      V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020.

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2019/20. õppeaastaks:

  1. Õppetegevuse kaasajastamine: õppekava muudatuste rakendamine, erinevate õppevormide kasutamine;  erivajadustega  õpilaste toetamine

      2.  Koolirahu saavutamine: kiusamise märkamine, sekkumine, ennetamine läbi erinevate tunni-ja kooliväliste tegevuste 

  1. Aktiviseerida koostööd erinevate huvigruppidega 

Paikuse Põhikooli väärtused

Paikuse Põhikooli väärtustega saab tutvuda siin.

Tunniplaan

2019/2020 õ.a. tunniplaaniga saad tutvuda siin.

Konsultatsioonid

PAIKUSE PÕHIKOOLI  AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONIAJAD

2019/2020

Õpetaja 

 

Konsultatsiooniaeg  (päev/tund) 

 

Aine 

 

Aare Külaots  Teisipäev
Neljapäev 
7.40
7.tund 
 

 

Andres Burk  Reede  7.tund/kokkuleppel  Kehaline kasvatus 
Angela Taggo  Neljapäev  6.tund  4.a loodusõpetus  
Eneli Maal  Teisipäev  7.-8. tund  Matemaatika 
Enn Kübar  Teisipäev  7.tund   
Eve Tannebaum  Esmaspäev 

Reede 

7.tund 

6.tund 

Vene keel 

Ajalugu 6.c 

Ester Murrand  Esmaspäev-kolmapäev  Kokkulepped õpetajaga   
Feliks Krapp  Reede  7.tund    
Hulda Larin  Esmaspäev  7.tund  Matemaatika 
Ingrid Lilles  Reede   Eeltund 7.45  Inglise keel  
Jana Suve   

R 

6. tund 

7tund 

5.c 

8.a 

Kadri Jõgi  Teisipäev   7.30  Käsitöö ja kodundus klassiruumis 77-4 
Kaisa Jaakson  Kolmapäev  7.tund/kokkuleppel  Kehaline kasvatus, inimeseõpetus 
Kersti Rohtmets  Esmaspäev 

Teisipäev 

7. tund 

6. tund 

 
Kristiina Volt  Kolmapäev
Neljapäev 
5. tund
5. tund 
Matemaatika 3.c 
1.a 
Külli Jürisoo  Kolmapäev  7.tund  eesti keel ja loodusõpetus 
Liina Kivisto  Teisipäev  7. – 8. tund   
Lisabet Roos  Teisipäev  5.-6. tund   
Maarja Tärk  Esmaspäev  8.tund   
Maire Krinal  Neljapäev  7.tund   
Mait Lind  Reede  7. tund  Ajalugu 7.-9. klass, ühiskonnaõpetus 77-1 
Marika Jagomägi  Esmaspäev 

Kolmapäev 

Reede 

7.40 

7.40 

7.40 

Keemia (8.kl) 

Keemia (8.kl ja 9.kl) 

Keemia (9.kl) 

Marika Merirand  Teisipäev  7.tund/kokkuleppel  Inglise keel 
Monika Limberg  Kolmapäev  7.tund kokkuleppel   
Monika Vaher  Teisipäev  8.tund/kokkuleppel   
Nele Tohv  Kolmapäev  6.tund/kokkuleppel  Inglise keel 3.c / 2.c kokkuleppel 
Oksana Johannes  Esmaspäev 

neljapäeval 

7. tund 

7.tund 

9.a  vene keel 

7.a vene keel 

Reet Sai  Esmaspäev  6. tund   
Reili Kaljund  Teisipäev  6. tund/kokkuleppel   
Rita Veeremets  Reede  7.tund kokkuleppel   
Sirje Solom  Esmaspäev  7. tund  9.b vene keel 
Sirje Suurevälja  Neljapäev  7. tund  Vene keel, inimeseõpetus 
Sirje Tuulemäe  Neljapäev   7. tund  Eesti keel ja kirjandus 
Sirle Varkentin  Esmaspäev 

Teispäev 

Teisipäev 

 

7. tund 

1.tund 

7.45 

7. tund 

Inglise keel   

5.ac tavarühma inglise keel 

Inglise keel ja Geograafia- järeltööd 

Geograafia 

Svetlana Volkmann  neljapäev  6.tund  3.c 

Kunstiõpetuses kokkulepped õpilastega. 

Talvi Kaja  Kolmapäev 

Neljapäev 

Reede 

7. tund 

6.-7. tund 

6.-7. tund 

Matemaatika 5.b 

Matemaatika 8.c 

Matemaatika 5.b ja 8.c 

Tarmo Tõnismann  Kolmapäev  6. tund   Matemaatika 
Tiit Vaher  Reede  8. tund   
Tiiu Timberg  Kolmapäev  7.tund  Loodus 4.b, 4.c, 6.a 
Ulvi Laneman  Neljapäev  7.tund/kokkuleppel  Kehaline kasvatus 
Ulvi Mihkeles  Esmaspäev  6.t /kokkuleppel  Eesti keel, kirjandus 5.a / 2.a kokkuleppel