Õppetöö

Trimestrid 2017/2018 õa

01. 09 – 24. 11. 2017
25. 11 – 02. 03. 2018
03. 03 – 12. 06. 2018

2017/2018 õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg 21.oktoober 2017 a kuni 29.oktoober 2017.a
II vaheaeg 23. detsember 2017 a kuni 7. jaanuar 2018.a
III vaheaeg  17. märts 2018.a kuni 25. märts  2018.a
IV vaheaeg 6. juuni 2018 .a kuni 12. juuni 2018.a
V vaheaeg  13. juuni   2017 kuni 31.august 2018.a
2017/2018 õppeaasta pikkus on 175 õppepäeva, 9.klassil 185 õppepäeva.
Õppetunni pikkus on 45 minutit.

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2017/18. õppeaastaks:

1. Toetada iga õpilase arengut, selleks

• arvestada õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega,
• kaasata õpilased tegevustesse, mis arendavad nende õpi- ja sotsiaalseid oskusi ning kujundavad väärtushinnanguid,
• lõimida tunnivälised tegevused õppetööga.

2. Toetada iga õpetaja enesearengut, et

• õppekava rakendamisel toimuks sisuline ja tulemuslik koostöö õpetajate vahel, õpetajate tulemuslik koostöö vanematega, kooli tulemuslik koostöö teiste organisatsioonidega,
• rakenduksid LTT ringid, mis loovad uusi võimalusi meeskonnatöö, loovuse ja ettevõtlikkuse arendamiseks.

3. Jätkata õppekeskkonna kaasajastamist ning avatud klassiruumi metoodikaga tutvumist.

 

Paikuse Põhikooli väärtused

Paikuse Põhikooli väärtustega saab tutvuda siin.

Tunniplaan

2017/2018 õ.a. tunniplaaniga saad tutvuda siin.

Konsultatsioonid

PAIKUSE PÕHIKOOLI  AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONIAJAD

2017/2018

Õpetaja Konsultatsiooniaeg

(päev/tund)

Aine

(kellel üksikud klassid, siis ka klass

märkida. Õpiabi)

1. Ulvi Mihkeles K 7.tund/ 7.30 hommikul/ kokkuleppel 6.a

3.a – vajadusel kokkuleppel

2. Oksana Johannes N

R

6.tund

7.tund

3b

7a

3. Nele Tohv T 6. tund 3c + kokkuleppel
4. Jana Suve T

N

5.tund

6. või 7. tund

1.a

6.b eesti k

5. Tarmo Tõnismann K

N

5. tund

6. tund

1b

4b matemaatika

6. Svetlana Volkmann E 5. tund

 

1c

Kunst – kokkuleppel õpetajaga

7. Anne Kalmus T 6.või 7.tund kokkuleppel 4.a, 4.b, 4.c,5.a, 5.b informaatika
8. Sirje Tuulemäe T 6.tund 5b eesti keel
9. Ingrid Lilles R 7.45 + kokkuleppel Inglise keel
10. Kersti Rohtmets E 7. tund + kokkuleppel Inglise keel
11. Andres Burk R 7. tund Kehaline kasvatus
12. Hulda Larin E 7. tund matemaatika
13. Kadri Jõgi K 7.30 käsitöö
14. Sirle Varkentin T

T

7. tund

7.45

Inglise keel ja geograafia
15. Sirje Tannebaum K 8. tund 9.a eesti keel ja kirjandus
16. Mait Lind R 6. tund Ajalugu, ühiskonnaõpetus
17. Liina Kivisto T

 

N

7. tund

7. tund

7. tund

4c matemaatika

Informaatika – kokkuleppel

5. 7. 8. kl matemaatika

18. Tiiu Timberg  T 7.tund + kokkuleppel Matemaatika 6.ab
19. Sirje Suurevälja N 7. tund Vene k, inimeseõp.
20. Marika Jagomägi E

K

7.40 8.klassid

7.40 9.klassid

Keemia
21. Maarja Tärk R 7. tund Bioloogia
22. Monika Vaher T alates 6. tunnist kunst
23. Tiit Vaher R 7. tund Tööõpetus ja joonestamine
24. Maire Krinal N 7. tund Muusika
25. Ulvi Laneman K 6. tund Kehaline kasvatus
26. Eve Tannebaum T

N

7. tund

7. tund

Vene keel

Ajalugu

27. Ene Lehtsalu T 7. tund Kehaline kasvatus
28. Enn Kübar E-K 8. tund kokkuleppel tööõpetus
29. Sirje Solom E 7. tund Vene keel
30. Aare Külaots  

T

 

7.40  + kokkuleppel Füüsika
31. Külli Jürisoo N 13.10 Eesti keel, loodusõpetus
32. Leana Erm T 7. tund+kokkuleppel Inglise keel
33. Rita Veeremets T 7. ja 8. tund + kokkuleppel matemaatika
34. Ene Tapp K 7.tund + kokkuleppel Eesti keel ja kirjandus
35. Angela Männik N 7. tund Loodusõpetus (5.a, 4.a, 4.b)