Koolisisesed sündmused 2019-2020 õppeaastal:

SEPTEMBER

Kuupäev Sündmus Vastutavad
1. Õppeaasta avaaktused Huvijuht, õpetajad
9. Rahvusvaheline kirjaoskuse päev Eesti keele õpetajad
10.-11. Vene talu külastus 9. klassidele Aineõpetajad, 9. kl klassijuhatajad
17. Mõtteralli 4.-9. klassidele Huvijuht, Gerli Lehemets
17. Politsei- ja piirivalveameti noorsoopolitsei loeng 1. klassidele Marju Tomberg

Õppejuht

19. I kooliastme spordipäev Kehalise kasvatuse õpetajad
27. 1 klasside tutvumispidu Huvijuht, 1. klasside juhatajad
26. Spordipäev II-III kooliastmele Kehalise kasvatuse õpetajad
30.09 – 4.10 Muusikanädal raamatukogus Gerli Lehemets,

Klassijuhatajad

OKTOOBER

Kuupäev Sündmus Vastutavad
3. Kiusamisvastane vahetund 3. klassidele ÕE, huvijuht, 8b
4. Õpetajate päev 9. klasside juhatajad, huvijuht
10. Spordikilb Andres Burk
14. Helkurikontroll ÕE, huvijuht
7.-11. Ettevõtlusnädal Huvijuht, klassijuhatajad
17. Eesti Vabariigi Riigikogu külastus Külli Jürisoo, Mait Lind
18. Ettelugemise päev Aineõpetajad
16. Kiusamisvastane vahetund 4. klassidele ÕE, huvijuht, 9c
31. Mõtteralli 4.-9. klassidele Gerli Lehemets, huvijuht
21.-27. oktoober I koolivaheaeg

NOVEMBER

Kuupäev Sündmus Vastutavad
1. Rahvastepall  4.-5. klassi tüdrukud Ulvi Laneman
4. Rahvastepall 4.-5. klassi poisid Reili Kaljund
4. Koolisisene sulgpallivõistlus Andres Burk
20. Moeshow Huvijuht, õpetajad
21. Etluskonkurss “Koidulauliku valgel” Eesti keele õpetajad
28. Esmaabi koolitus 7.-9. klass Külli Vill, õppejuht
november Briti nädala üritus Inglise keele õpetajad
november Mõtteralli 4.-9. klass Gerli Lehemets, huvijuht

DETSEMBER

Kuupäev Sündmus Vastutavad
9. Kooli lauatennise võistlused Andres Burk
12. E-õppe päev Õppejuht, õpetajad
16. Jõululaat  1.-4. klassidele Huvijuht, klassijuhatajad, ÕE
17. Jõululaat  5.-9. klassidele Huvijuht, klassijuhatajad, ÕE
18. Kooli sünnipäev Huvijuht, õpetajad
18. Jõulupidu 1.-4. klassidele Huvijuht, õpetajad
19. Jõulupidu  5.-9. klassidele Huvijuht, õpetajad
detsember Advendihommikud Sirje Tuulemäe, klassiõpetajad
detsember Omaloominguliste jõululuuletuste esitamine 4.-9. klassidele Aineõpetajad
detsember Jõulumuinasjuttude ettelugemine Eesti keele õpetajad
detsember Heategevuslik projekt “Raamat raamatukokku” Gerli Lehemets
detsember Mõtteralli 4.-9. klassidele Gerli Lehemets, huvijuht

JAANUAR

Kuupäev Sündmus Vastutavad
31. Matemaatikaviktoriin “Nuputa” 5.-7. klassidele Matemaatikaõpetajad
jaanuar Mõtteralli 4.-9. klassidele Gerli Lehemets, huvijuht
jaanuar-aprill Mälumängusari “Huvitav teadus” Mait Lind

VEEBRUAR

Kuupäev Sündmus Vastutavad
2. Tartu rahu aastapäeva tähistamine Mait Lind
14. Sõbrapäeva tähistamine Õpetajad, huvijuht, ÕE
20.-21. Stiilipäevad ÕE, huvijuht
21. EV aastapäeva aktus Huvijuht, õpetajad
26. Koolitus Liikluskasvatus üldhariduskoolides Talvi Kaja
veebruar Mõtteralli 4.-9. klassidele Gerli Lehemets, huvijuht

MÄRTS

Kuupäev Sündmus Vastutavad
9.-13. Emakeelenädal Eesti keele õpetajad
19. Playback koolivoor Huvijuht, ÕE, klassijuhatajad
märts Mõtteralli 4.-9. klassidele Gerli Lehemets, huvijuht
märts Koolitus lastevanematele “Konflikt ja konflikti juhtimine” Õppejuht

APRILL

Kuupäev Sündmus Vastutavad
aprill Tervisepäev Huvijuht, tervisenõukogu
aprill Kevadball Huvijuht, õpetajad, ÕE
aprill Mõtteralli 4.-9. klassidele Gerli Lehemets, huvijuht
aprill Kiusamisest vaba vahetunni läbiviimine Huvijuht, ÕE

MAI

Kuupäev Sündmus Vastutavad
6. Teeme+ lõpuüritus Direktor, õppejuht, ringitundide õpetajad
15. Loovtöö kaitsmine Õppejuht, loovtööde juhendajad, retsensendid, õpetajad
15. E-õppe päev Õppejuht, õpetajad
mai Spordipäev Kehalise kasvatuse õpetajad
mai Lastevanemate tänupäev Juhtkond
mai Mõtteralli 4.-9. klassidele Gerli Lehemets, huvijuht
mai Tutipäev Huvijuht, 8.klass

JUUNI

Kuupäev Sündmus Vastutavad
9. Kooliaasta lõpetamise aktused Direktor, õppejuht, huvijuht
17. Lõpupidu Direktor, õppejuht, huvijuht