Paikuse Põhikooli päevakava

Tegevused Aeg
Kooli välisuksed avatakse 7.10
Tundide algus 8.15
Tundide pikkus 45 minutit
Vahetunni pikkus 10 minutit
Pikapäevarühma eine aeg 13.00
Pikapäevarühm töötab koolimajas 15.00-ni
Klassiõhtud ja muud üritused koolimajas õpilastele lõpevad hiljemalt kell 21.00
Huviringide töö algab pärast õppetunde
Koolimaja välisuks suletakse 17.15
Õppetunnid jäetakse ära, kui klassiruumi õhutemperatuur on alla 19 C klassisruumis
Õppetunnid võib ära jätta, kui välisõhu temperatuur on -20 C ja madalam 1.- 6. klassini -25C ja madalam 7.-9. klassini
Kehalise kasvatuse tunde võib talvel õues läbi viia temperatuuril 1.- 6. klassi õpilastele kuni -10 C vaikse  ilmaga
7.- 9. klassi õpilastele kuni -15 C
Vahetunnis lahkub õpilane kooli territooriumilt ainult juhtkonna või klassijuhataja  loal.
Puhkepäevadel ja pärast välisukse sulgemist võib õpilane viibida kooli ruumides ainult juhtkonna või klassijuhataja loal