Meie kool

DOKUMENDID


Paikuse Põhikooli põhimäärus

Paikuse Põhikooli arengukava

Paikuse Põhikooli õppekava üldosa

                          Eesti keel ja kirjandus

                          Matemaatika

                          Loodusained