Draditsiooniline diginädal

Juba kolmandat aastat toimus Paikuse koolis diginädal. Diginädalast võttis osa umbes 250 õpilast. Selle nädala jooksul said õpilased osa võtta erinevatest põnevatest digivaldkonnaga seotud tegevustest.

Kuna digivahendite kasutamine on saanud õppetöö igapäevaseks osaks, siis diginädala tegemised on tavapärasest veidi erinevad.

Algklasside õpilased said osaleda programmeerimismängu töötoas ja osa võtta nutimängust. Kõige pisemad käisid kodukoha matkal, millele järgnes nutitund.

Nutimäng

Nutimäng 3. klassidele

II ja III kooliastme õpilased said osaleda Vlogimise töötoas ning õppida, kuidas nutiseadmetega muusikat luua. Programmeerimishuvilistele toimus Scratchimise töötuba ning kõik soovijad said end proovile panna mobiiliäppide loomisel. Nutimäng pani proovile osalejate teadmised ja oskuse vajalikku infot leida.

Diginädal lõppes e-õppe päevaga. Sellel päeval täitsid õpilased kodus erinevaid õpiülesandeid, mille sooritamisel olid abiks ikka nutiseadmed.

Paikuse- Digitaalselt aktiivne kool

26. oktoobril Tallinna reaalkoolis toimunud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sügiskonverentsil tunnustati Paikuse kooli kui digitaalselt aktiivset kooli.

HITSA tunnustas Paikuse kooli infotehnoloogia võimaluste eduka rakendamise eest õppetöös.

Tunnustuse andmisel võeti arvesse kooli õpetajakoolitust, õpilaste osalemist konkurssidel ja olümpiaadidel, koolisiseste digiürituste korraldamist ning digivahendite kasutamist ainetundides.

img_0363

Õp. A. Kalmus Tallinna reaalkoolis auhinda vastu võtmas

——————————————————————————————————————–

Digidekaad

Juba teist aastat järjest oli aprillikuus Paikuse koolis tavapärasest rohkem üritusi, mis olid seotud erinevate digitegemistega. Toimusid erinevad õpitoad, külas käisid selle valdkonnaga seotud inimesed ning õpetajad püüdsid oma tunde põnevamaks muuta just erinevate digilahenduste abil. Digidekaadi organiseeris ja vedas Paikuse PK õpetaja ja haridustehnoloog Anne Kalmus.

Sel aastal oli peakülaliseks programmeerimismängu looja Kaspar Roost. Ta viis läbi kaks õpituba I ja II kooliastme õpilastele, kus ta rääkis, kuidas üks mängu loomine käib. Oma jutus rõhutas ta seda, et hea tulemuse saamiseks on vaja palju katsetada ja vajadusel uuesti teha, et mäng ikka lõpuks sihtrühmale meeldiks ning oleks kaasahaarav. Veel rääkis ta reaalainete, kunsti ja muusika õppimise vajalikkusest, sest just nende valdkondade oskusi läheb hea mängu loomiseks vaja. Peale loengut mängiti koos mängu BitByBit. Kokku osales õpitubades ca 200 õpilast.

K. Roost õpilastele töötuba tegemasK. Roost töötuba tegemas

Seejärel käisid meil külas TTÜ tudengid, kes pidasid 2 loengut. Esmalt räägiti Jaapani robotitest. Loengu jooksul vaadati erinevaid filme robotitest ning katsetati kaasa võetud robotite peal, mida nad teha oskavad. Teise loengu teemaks oli “Multimeedium”.

DSCN9351Loeng Jaapani robotitest

Viimaks jõudis kohale ka õpilaste poolt väga oodatud Robotiteater Tartust. Roboteid näitasid Heilo Altin ja Ramon Rantsus. Õpilaste suureks vaimustuseks võeti  kastist välja just selline humanoidrobot, mida nad mõned päevad tagasi jaapani robotite loengus olid videos näinud. Robot oli väga osav tantsija ning pani õpilasedki koos endaga tantsu vihtuma. Robotiteatrile järgnes kaks õpituba, kus lapsed said ise roboteid liikuma panna.

DSCN9492Robotiteater

DSCN9524 (1)3. klasside töötuba

Ürituste käigus toimusid loovuse õpitoad, kus erinevate nutiseadme rakenduste abil loodi joonisfilme. Lahedad joonisfilmid valmisid kunstiõpetuse tunnis, kus käsitleti koopajoonistuste teemat.

Neljandate klasside õpilased tutvustasid endi loodud veebiraamatuid ning anti välja publiku preemiad. Hääletati ikka nutiseadmeid kasutades.

II kooliastme õpilased panid oma teadmised proovile veebipõhises geograafiaviktoriinis, mille koostas ja viis läbi kooli geograafiaõpetaja Sirle Varkentin.

Kuna Paikuse Põhikooli üks sõpruskoole on Nõo Põhikool, siis kutsusime ka nemad kampa ning koos sai maha peetud 1.-4. klassidele mõeldud veebiviktoriin. Viktoriini osas sai kokku lepitud juba sügisel. 1. ja 2. klassid pidid lugema ajakirja “Täheke” ning 3. ja 4. klassid ajakirja “Minu Maailm”. Nüüd oli siis aeg teadmised proovile panna. Viktoriin toimus mõlemas koolis korraga selleks loodud veebikeskkonnas. “Tähekese” tundmises jäid peale Nõo kooli õpilased ning “Minu Maailma” tundmises Paikuse lapsed.

DSCN6662Veebiviktoriin

Kõigi nende erinevate ürituste ja tegevuste käigus ei unustatud ära ka Interneti turvalisuse teemat. Õpilased kirjutasid vastavateemalise essee. Parimatest juttudest valmib veebikogumik, mida saab edaspidi kasutada õppematerjalina.

Auhinnatud said ka juba sügisel õpilaste poolt loodud videod, mille teemaks oli “Meedia”. Videod tehti Paikuse kooli poolt korraldatud hariduskonverentsi jaoks. Videodes uurisid õpilased oma kaaslaste käest nende meediatarbimise harjumusi.

Õpilastele mõeldud ürituste käigus õppisid ka õpetajad. Samuti toimus igakuine õpetajatele mõeldud  sisekoolitus. Seekord tutvuti klassihaldustarkvara kasutamisega.

Koolipere eriline tänu kuulub kohalikule omavalitsusele. Juba teist aastat järjest toetab Paikuse Vallavalitsus kooli digiürituste auhinnafondi.

—————————————————————————————————————————–

Huvitav inglise keele tund 3. klassile

Meie loovtöö teemaks oli “Huvitav inglise keele tund 3.klassile”. Tunni teemaks valisime pühad ja tähtpäevad. Tunnis otsustasime kasutada ka tahvelarvuteid. Mattias koostas õpilastele viktoriini rakenduses Kahoot.
Lisaks näitasime kolmandikele internetist videot, mille järgi nad said kaasa laulda ning liigutusi teha.
3. klassi õpilased olid tunniga väga rahul ning nad tegid hoolega tööd kaasa.

Meie ise jäime samuti oma tunniga rahule. See andis kogemusi noorematega tegelemiseks ja saime
ettekujutuse õpetajatööst.

8.b klassi õpilased Mattias Popp, Joosep Paasik, Pille-Riin Roots

——————————————————————————————————————————————–

Veebiviktoriin “Minu Eesti”

Eelmisel nädalal toimus traditsiooniline  koolisisene veebiviktoriin “Minu Eesti”.

Osa võtsid kõik 2. klasside õpilased. Igast klassist selgitati välja kõige tublimad Eesti tundjad.

—————————————————————————————————————————

Paikuse Vallavalitsus kinkis koolile tahvelarvutid

Seoses kooli 25. sünnipäevaga tegi Paikuse Vallavalitsus koolile kingituse. Tänu vallavalitsusele sai kool osta 12 tahvelarvutit ning dokumendikaamera.

Digiseadmed võimaldavad õppetööd mitmekesisemaks muuta.

—————————————————————————————————————————

Paikuse koolis hakati kasutama veebipõhist kontoritarkvara Office 365

Alates 2015/16 õppeaasta sügisest, hakkas Paikuse kool kasutama veebipõhist kontoritarkvara Office 365.

Office 365 on pilvepõhine MS Office’i kontoritarkvara rakendus, mis võimaldab koostada, jagada ja anda ühiskasutusse eritüüpi dokumente. Lisaks sisaldab rakendus postkasti ja kalendrit, võimaldab koondada kontakte jms. Office 365 on kasutatav mistahes operatsioonisüsteemis.

Käesoleval õppeaastal õpivad tarkvara kasutama õpetajad. Järgmisel õppaastal on plaanis hakata kaasama tarkvara kasutamisse ka õpilasi.