6. veebruaril tähistati rahvusvahelist turvalise interneti päeva. Paikuse kool osales üritusel ning koolis viidi läbi temaatilisi tunde.

Sel aastal oli fookuses küberkiusamise teema. Lapsed avaldasid oma mõtteid kiusamise teemal ning analüüsisid ennast interneti kasutajatena (video 4. klasside õpilaste loodud töödest).

 

  allikas YouTube

Väga oluline on see, et lisaks koolitundidele, vestleks lastega nendel teemadel ka lapsevanemad ning oskaksid neile nõu anda. Väga head lugemismaterjali, mis mõeldud just lapsevanemale, leiate siit.

õp. Anne Kalmus

 

Draditsiooniline diginädal

Juba kolmandat aastat toimus Paikuse koolis diginädal. Selle nädala jooksul said õpilased osa võtta erinevatest põnevatest digivaldkonnaga seotud tegevustest.

Kuna digivahendite kasutamine on saanud õppetöö igapäevaseks osaks, siis diginädala tegemised on tavapärasest veidi erinevad.

Algklasside õpilased said osaleda programmeerimismängude töötoas ja osa võtta nutimängust. Kõige pisemad käisid kodukoha matkal, millele järgnes nutitund.

IMG_0554[1]

Programmeerimismängude töötuba (foto A, Kalmus)

Nutimäng

Nutimäng 3. klassidele (foto T. Tõnismann)

II ja III kooliastme õpilased said osaleda Vlogimise töötoas ning õppida, kuidas nutiseadmetega muusikat luua. Programmeerimishuvilistele toimus Scratchimise töötuba ning kõik soovijad said end proovile panna mobiiliäppide loomisel. Nutimäng pani proovile osalejate teadmised ja oskuse vajalikku infot leida.

IMG_0561[1]

Scratchimise töötuba (foto A. Kalmus)

IMG_0551[1]

Mobiiliäpi loomise töötuba (foto A. Kalmus)

Diginädal lõppes e-õppe päevaga. Sellel päeval täitsid õpilased kodus erinevaid õpiülesandeid, mille sooritamisel olid abiks ikka nutiseadmed.

õp. Anne Kalmus

————————————————————————————————————————————————

Paikuse- Digitaalselt aktiivne kool

26. oktoobril Tallinna reaalkoolis toimunud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sügiskonverentsil tunnustati Paikuse kooli kui digitaalselt aktiivset kooli.

HITSA tunnustas Paikuse kooli infotehnoloogia võimaluste eduka rakendamise eest õppetöös.

Tunnustuse andmisel võeti arvesse kooli õpetajakoolitust, õpilaste osalemist konkurssidel ja olümpiaadidel, koolisiseste digiürituste korraldamist ning digivahendite kasutamist ainetundides.

img_0363

Õp. A. Kalmus Tallinna reaalkoolis auhinda vastu võtmas