Hoolekogu

Hoolekogu liikmed ja kontaktid:

Mait Lind – mait.lind@ppk.edu.ee    ÕN esindaja

Janek Ollep – janek@ekspediitor.ee

Marek Varkentin – marek@digistep.ee

Kristel Sass – sass.kristel@gmail.com   ÕE esindaja

Diana Vainonen – diana.vainonen@ph.ee

Gerli Kauge – gerli.kauge@mail.ee

Maarika Pskovits – maasu20@yahoo.com

Kaspar Laanemets – alve@alve.ee

Annela Õismets –   annela@planet.ee

Marika Kuusik –  marikakuusik1@gmail.com

Marika Valter – marika@edelaeesti.eu  kooli toetavate organisatsioonide esindaja

Oliver Kikas – oliver.kikas@windowslive.com kooli pidaja esindaja

Põhikooli hoolekogu on lastevanemate, kohaliku omavalitsuse volikogu ning kooli esindajate kogu. Põhikooli hoolekogu koosneb seitsmest liikmest, kelledest 5 on lastevanemate esindajad ja lisaks siis kooli ning kohaliku omavalitsuse volikogu esindajad.

Hoolekogu koosolekud peavad toimuma kord kolme kuu jooksul. Praeguse hoolekogu koosseisu tööle hakkamisel sai loodud hoolekogu liikmetest e-maili list, mille kaudu operatiivsemalt informatsiooni vahetada ning nii mõnigi kord said esilekerkinud küsimused lahendatud meili-listi kaudu mõtteid vahetades. Selline asjaajamine vähendas vajadust koosolekuks kokku tulla.

Praegune hoolekogu koosseis on töötanud alates novembrist 2005 a. Novembrikuus 2005 a. vahetus Paikuse Põhikooli hoolekogu koosseis peaaegu täielikult ning esimene õppeaasta kulus hoolekogu liikmetele suuremalt osalt rutiinsete (seadustes sätestatud) asjadega tegelemiseks: kooli eelarve kooskõlastamine, kooli õpitulemuste hindamine jms. Edaspidi tuli hoolekogul tegeleda ka kooli igapäeva töös esilekerkivate probleemidega. Mõned pakkusid rõõmu, mõned mitte. Kuid käsitlemata ei ole jäänud ükski hoolekoguni jõudnud probleem.

2006 a. kevadel seisis hoolekogu probleemi ees – edukad lõpetajad vajasid tunnustamist. 2006 a. kevadel premeerisid hoolekogu liikmed oma isiklikest vahenditest ühte tublit Paikuse Põhikooli lõpetajat. Sellest sündis ka idee asutada hoolekogu fond, millest rahaliste vahendite olemasolul premeerida edukaid koolilõpetajaid, häid pedagooge ja tublisid õpilasi. Fondi asutamiseni jõudsime 2007 a. kevadel ning tänu headele toetajatele oli hoolekogul võimalik juba veidi suuremas ulatuses premeerida edukaid lõpetajaid nii rahaliste preemiate kui raamatutega. 2007 a. õpetajate päeval sai hoolekogu fondist preemia ka kogu koolikollektiivi poolt valitud pedagoog. Sama jätkasime ja 2008 a. kevadel ning olemasolevatest rahalistest vahenditest Paikus PK hoolekogu fondis jätkub tublide lõpetajate, õpilaste ning töötajate tunnustamiseks ka edaspidi.