Paikuse Põhikool – kindel algus Sinu elule (kooli moto)

 

Paikuse Põhikool asub Pärnu jõe lähedal looduskaunis kohas Paikusel Pärnu külje all. Põhiharidust on siinmail antud alates 1990. aastast, kui alustati algkoolina, kus õppis 76 õpilast ja õpetas 7 õpetajat. Käesoleval õppeaastal õpib koolis 592 õpilast 28 klassikomplektis 47 õpetaja käe all.

Koolil on kõik kaasaegsed tingimused õppe- ja klassiväliseks tööks: infotehnoloogiline taristu, raamatukogu kui õpikeskus, nüüdisaegne spordikompleks.

Paikuse Põhikoolis on õpilastele loodud mitmekülgsed võimalused huvitegevusega tegelemiseks. Töötavad spordi- ja loovusringid, koorid ja rahvatantsurühmad. Ringide ajad leiate siit. Alates õppeaastast 2017/18 käivitusid loodus- ja täppisteaduste ringid: robootika, avastusõpe, Heureka, inimene, esimesed katsetused keemias, esimesed geograafilised avastusretked, sissejuhatus füüsikasse, tee oma esimesd äpid. Kaasatud on 140 õpilast kõikidest kooliastmetest.

Kunstialaseid oskusi on võimalik täiendada kooli ruumes tegutsevas Paikuse Huvikoolis.

Missioon

Paikuse Põhikooli missiooniks on luua keskkond, kus kõigil on vastavalt oma võimetele võimalik kujuneda haritud inimeseks.

Visioon

Paikuse Põhikool on maakonnas aktsepteeritav, arenev, traditsioone järgiv ning uuendusmeelne põhikool, milles õpilastele ja õpetajatele on loodud kaasaja nõuetele vastav õpi- ja töökeskkond; kus arvestatakse õppija individuaalsete võimete, huvide ja isikupäraga, kus valitsevad õppimist ja õpetamist soodustavad vastastikused suhted.

 

Uudised

Kooliaasta algus

Algaval õppeaastal alustas Paikuse koolis õppimist 592 õpilast 28 klassikomplektis. 1. klassides alustas oma kooliteed 71 koolijütsi. Esimeste

Pildiinfo

1. ja 9. kl aktuse pilte saab tellida Pärnu Pilterist Vee

3D-maailm ootab sind

Ootame 6.-9. kl õpilasi 3D modelleerimise proovitundi. Õpime 3D keskkonnas (Tinkercad)

Korduv õpilaspilet

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti duplikaadi maksumuseks 4 eurot koos

Politsei koolitervitus

Hea koolipere, lapsevanemad! Kutsun teid üles pingutama ühiselt selle nimel, et