Paikuse Põhikool – kindel algus Sinu elule (kooli moto)

 

Paikuse Põhikool asub Pärnu jõe lähedal looduskaunis kohas Paikusel Pärnu külje all. Põhiharidust on siinmail antud alates 1990. aastast, kui alustati algkoolina, kus õppis 76 õpilast ja õpetas 7 õpetajat. Käesoleval õppeaastal õpib koolis 571 õpilast 25 klassikomplektis 41 õpetaja käe all.

Koolil on kõik kaasaegsed tingimused õppe- ja klassiväliseks tööks: infotehnoloogiline taristu, raamatukogu kui õpikeskus, nüüdisaegne spordikompleks.

Paikuse Põhikoolis on õpilastele loodud mitmekülgsed võimalused huvitegevusega tegelemiseks. Töötavad spordi- ja loovusringid, koorid ja rahvatantsurühmad. Ringide ajad leiate siit. Alates õppeaastast 2017/18 käivitusid loodus- ja täppisteaduste ringid: robootika, avastusõpe, Heureka, inimene, esimesed katsetused keemias, esimesed geograafilised avastusretked, sissejuhatus füüsikasse, tee oma esimesd äpid. Kaasatud on 140 õpilast kõikidest kooliastmetest.

Kunstialaseid oskusi on võimalik täiendada kooli ruumes tegutsevas Paikuse Huvikoolis.

Missioon

Paikuse Põhikooli missiooniks on luua keskkond, kus kõigil on vastavalt oma võimetele võimalik kujuneda haritud inimeseks.

Visioon

Paikuse Põhikool on maakonnas aktsepteeritav, arenev, traditsioone järgiv ning uuendusmeelne põhikool, milles õpilastele ja õpetajatele on loodud kaasaja nõuetele vastav õpi- ja töökeskkond; kus arvestatakse õppija individuaalsete võimete, huvide ja isikupäraga, kus valitsevad õppimist ja õpetamist soodustavad vastastikused suhted.

Väärtused 

Paikuse Põhikool on kool, kuhu tahetakse tulla õppima ja õpetama.

Uudised

Koolisisene rahvastepallivõistlus

15. jaanuaril toimus Paikuse Põhikooli 1.-3. klasside rahvastepallivõistlus. Osales 7 võistkonda.

Tööpakkumine

Paikuse Põhikool vajab logopeedi/eripedagoogi (1,0 ametikohta) Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate

Kohtumine Riigikogu liikmega

Paikuse Põhikooli väisas Riigikogu liige, ekspeaminister Taavi Rõivas. Kohtumine leidis aset

Paikuse õpetajad vabariigis üheksandad

Paikuse kooli õpetajate võrkpallivõistkond osales edukalt ülevabariigilisel õpetajate võrkpalliturniiril, kus saavutati

Jõulune koolipäev kinos

Paikuse kooli õpilaste eelviimane koolipäev enne jõuluvaheaega toimus kinos Apollo, kus