Paikuse Põhikool – kindel algus Sinu elule (kooli moto)

 

Paikuse Põhikool asub Pärnu jõe lähedal looduskaunis kohas Paikusel Pärnu külje all. Põhiharidust on siinmail antud alates 1990. aastast, kui alustati algkoolina, kus õppis 76 õpilast ja õpetas 7 õpetajat. Käesoleval õppeaastal õpib koolis 592 õpilast 28 klassikomplektis 47 õpetaja käe all.

Koolil on kõik kaasaegsed tingimused õppe- ja klassiväliseks tööks: infotehnoloogiline taristu, raamatukogu kui õpikeskus, nüüdisaegne spordikompleks.

Paikuse Põhikoolis on õpilastele loodud mitmekülgsed võimalused huvitegevusega tegelemiseks. Töötavad spordi- ja loovusringid, koorid ja rahvatantsurühmad. Ringide ajad leiate siit. Alates õppeaastast 2017/18 käivitusid loodus- ja täppisteaduste ringid: robootika, avastusõpe, Heureka, inimene, esimesed katsetused keemias, esimesed geograafilised avastusretked, sissejuhatus füüsikasse, tee oma esimesd äpid. Kaasatud on 140 õpilast kõikidest kooliastmetest.

Kunstialaseid oskusi on võimalik täiendada kooli ruumes tegutsevas Paikuse Huvikoolis.

Missioon

Paikuse Põhikooli missiooniks on luua keskkond, kus kõigil on vastavalt oma võimetele võimalik kujuneda haritud inimeseks.

Visioon

Paikuse Põhikool on maakonnas aktsepteeritav, arenev, traditsioone järgiv ning uuendusmeelne põhikool, milles õpilastele ja õpetajatele on loodud kaasaja nõuetele vastav õpi- ja töökeskkond; kus arvestatakse õppija individuaalsete võimete, huvide ja isikupäraga; kus valitsevad õppimist ja õpetamist soodustavad vastastikused suhted.

 

Uudised

Aasta noorsportlane õpib Paikuse koolis

2019. aasta Pärnumaa parimaid sportlasi austati uue aasta alguses Pärnumaa Tähesära

Üks ütlemata ilus heategu

Jōulud on heategevuse aeg. Aeg, mil vaadatakse kaugemale enese soovidest ja

Vabariigi viiendad

Paikuse PK noored rahvastepallisõbrad esindasid meie linna pärast Pärnu koolidevahelise turniiri

Sõna jõud

Paikuse Põhikoolis toimus järjekorras VI Paikuse osavalla hariduskonverents, mille teemaks oli

Paikuse kooli õpilane pälvis EV Presidendi tunnustuse

Kodanikuühiskonna aasta tegijateks tunnistatakse inimesed ja ühendused, kes on aidanud nii

Tänased üritused

Tulekul üritused