NB.1. klassi astujatele

Lugupeetud lapsevanemad!

10. juunil algusega keel 17.30 toimub algklasside saalis  koolitus 1. klassi tulevate õpilaste vanematele.
Saame vastused küsimustele:
Laste õppimise toetamisest.
Millised on erinevused poiste ja tüdrukute õppimises?
Millist abi vajavad poisid, millist tüdrukud?
Kuidas tekitada lapses vastutustunnet?
Kuidas toetada õpimotivatsiooni lapse arengulisi iseärasusi silmas pidades?
Miks preemiad ei tööta?
Pärast  loengut  informatsioon klassijuhatajatelt ja juhtkonnalt.

 

 

 

 

Vajalikud õppevahendid I klassi õpilasele