Kooli uus arengukava

Lugupeetud Paikuse Põhikooli lapsevanemad, vilistlased, sõbrad!

Lõppemas on  järjekordne õppeaasta ja  saabumas kokkuvõtete aeg. Õpetajad ja juhtkond vaagivad tehtut ja annavad  hinnangu  õppeaasta algul püstitatud eesmärkide saavutamisele.
Käesolev aasta on muutuste aeg – sügisel  avame uue spordi – ja tervisekeskuse, kus on kolm õpperuumi ka kooli jaoks. Uus maja võimaldab leevendada ka pidevat ruumipuudust.
Koolielu on üheks tähtsamaks dokumendiks kooli arengukava,  kus  kirjapandud visioon ja missioon  on aluseks  kõikidele meie tegemistele. Praegu kehtiva arengukavaga saad tutvuda  aadresil : https://www.ppk.edu.ee/wp-content/uploads/2010/10/arengukava.pdf

Juunikuus alustame kooliperega uue kooli arengukava väljatöötamist. Parima tulemuse saavutamiseks on oluline saada tagasisidet  erinevatelt  huvigruppidelt – lapsevanemad, õpilased, hoolekogu, vilistlased.
Lapsevanemad   ja õpilased saavad oma arvamust avaldada  E-koolis avaldatud küsimustiku abil.
Vilistlastel  ja kõigil kaasamõtlejatel on võimalus oma  mõtted saata  kooli üldmeilile  ppk@paikuse.ee Küsimustega saad tutvuda siin