Õppenõukogu

Õppenõukogu toimub  30.mail algusega kell 13.30 auditooriumis
Päevakord:
1) Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
2) Kiituskirjade määramine
3)Ainekiituskirjade väljaandmine
4) Pikendatud õppetöö määramine
5)Taisto preemia määramine
6) Parim Paikuse tunnustuse määramine