Õppenõukogu

Õppenõukogu toimub 3. jaanuaril 2013.a. algusega kell 10.00 auditooriumis
Päevakord:
kokkuvõte II õppeveerandist
koduõppele määramine (J.Liiv)
tagasiside 4. klasside lastevanemate rahulolust
kokkuvõte õpilaste arvamustest „Hea õpilane”
Pärast õppenõukogu sisekoolitus