Õppenõukogu


ÕN toimub 06.11.2012.a algusega kell 14.30 auditooriumis.

Päevakord:

  1. Esimese veerandi õppetöö kokkuvõte
    (ülevaade loovtööde valikust, kokkuvõte küsitlusest „Hea õpetaja“)
  2. Õppekirjanduse tellimuse kinnitamine
  3. Üldtööplaani kinnitamine
  4. Jooksvad küsimused
    ( lühiülevaade  eelarvest, kinnitatud  kordadest)