“Täna samm, homme teine”

Tiigrihüppe Sihtasutuse juba traditsiooniks saanud e-õppematerjalide konkursi „Täna samm, homme teine“ võitis Paikuse põhikooli õpetaja Anne Kalmus tööga „Matemaatika veebivihik 2. klassile“.

Anne Kalmus (fotol vasakult teine) ütles pärast Tallinna Reaalkoolis konverentsil „Kooli uus õppetava“ toimunud autasustamist, et võit tuli talle tõelise üllatusena. Kalmus on elektrooniliste õppematerjalide loomisega tegelenud viimased kaks aastat ja selle eest ka tunnustust pälvinud. Tema loodud õppematerjal „Matemaatika veebivihik 2. klassile“ on mõeldud õppeaasta jooksul 35 matemaatikatunni läbiviimiseks arvutiklassis. Žürii hinnangul on tegemist hea ja lapsesõbraliku tööga, mida on lihtne kasutada. Õppematerjalil on ühtne kujundus, mille juures on õppe-eesmärgil hästi ära kasutatud õpilaste kunstitöid.

Konkursil pälvis teise koha Gustav Adolfi gümnaasiumi õpetaja Katrin Mattheus (fotol paremal) tööga „Näitemängu rakendamine algklasside õppetöös. Õppematerjal on lihtsa ülesehitusega ning originaalsel teemal, andes hea ülevaate näitemängude rakendamisest algklasside õppetöös.

Kolmanda koha saavutas Loo Keskkooli õpetaja Allar Veelmaa (fotol vasakul) tööga „Matemaatika videotunnid 9.klassi lõpetajale“  Materjali autor tõdeb, et kuna paljudel õpilastel on matemaatikaga raskusi, tekkis vajadus abimaterjali järele, mille alusel õpilased iseseisvalt õppida ja 9. klassi lõpueksamiks korrata saaksid.