AINERINGID


LUGEMISRING
 1.-2.klass
Teisipäeviti kel 12.15-13.00
Lugemisringis võetakse igal kuul ette mõni uus ja vahva  raamat, mille kallal tööd tegema ahakatakse. Loetakse, arutletakse, täidetakse töölehti, meisterdatakse raamatutegelasi.
Ringi eesmärk on tõsta lastes lugemismotivatsioooni.

Juhendaja: Gerli  Lehemets
Kontakt: gerli.lehemets@ppk.edu.ee


ARVUTIRING
3.klass
Neljapäeviti
Arvutiringis on õpikeskkond mänguline ja vallatu, kuid samal ajal omandatakse vajalikke infotehnoloogia-alaseid teadmisi. Eesmärgiks on õppida tundma arvutit ja seda ka õigesti ning otstarbekalt kasutama.

3a kell 12.15 -13.00 arvutiklassis
3b kell 13.10 – 14.00 arvutiklassis

Juhendaja:  Anne Kalmus
Kontakt: anne.kalmus@ppk.edu.ee

PUUTÖÖ- ja TEHNOLOOGIARING  6.-9.klass
Esmaspäeviti kell 15.00-18.00 tööõpetuse klassis
Arendab loovust ja käelist tegevust läbi puidust vahvate esemete meisterdamise ning tehnoloogiliste lahenduste leidmiste.

Juhendaja: Enn Kübar
Kontakt: enn.kybar@ppk.edu.ee

KÄSITÖÖRING 1.-9.klass
Kolmapäeviti kell 14.00-14.45, käsitööklassis
Ringi on oodatud käsitöö huvilised lapsed.  Tegeleme selliste käsitöötehnikatega, milleks meil koolitundides aega ei jagu.

Juhendaja: Kadri Jõgi
Kontakt: kadri.jogi@ppk.edu.ee

INGLISE KEELE RING 6.-9.klass
Reedeti kell 14-05- 14.55 ruumis 301
Neile, kes tunnevad, et tahavad keelt paremini ja kiiremini selgeks saada. Toetab koolis läbitavat keeleprogrammi.

Juhendaja:  Kersti Rohtmets

KÕNETEHNIKA
Toimumise aeg täpsustamisel.
Huvilistel võtta ühendust Monika Limbergiga.