Turvaliselt koolipinki

Kooliaasta alguses oodatakse politseiametnike kõrvale
suurematele ristmikele vabatahtlikke, et koolide juures liiklust
rahustada ja õpilaste kooliteed turvalisemaks muuta.
Juba teist aastat ellu kutsutud projekt „Turvaliselt koolipinki“
otsib ka sel aastal vabatahtlikke, kes koostöös
politseiametnikega koolide juures liiklust rahustavad ja
ülekäiguradadel kooliõpilastel teed ületada abistavad.
Ootame vabatahtlikke lapsevanemaid  , kes on nõus tagama turvalisust
ülekäikude juures 1. septembril kella 9.30 -st kuni  aktuse lõpuni..
Oma nõusolekust palun teatage  kooli sekretärile.
Täpsemalt saab projektist lugeda siin.