Ministeeriumi külaskäik

Reedel 13.jaanuaril  2012.a külastasid  Paikuse valda külalised Teadus – ja Haridusministeeriumist.
Delegatsiooni  moodustasid:
Madis Lepajõe – Teadus- ja Haridusministeeriumi noorte ja välissuhete asekantsler
Jaak Viller – Teadus- ja Haridusministeeriumi keeleosakonna juhataja
Anne Kivimäe – Teadus- ja Haridusministeeriumi noorteosakonna juhataja
Ilmar Tomusk – kirjanik ja keeleinspektsiooni peadirektor

Külastati Paikuse lasteaeda ja Paikuse Põhikooli eesmärgiga tutvuda  haridusasutuste omavahelise koostööga  ja omavalitsuse poolt pakutava toetusega  haridusasutustele .

Lühike külastusaeg jagunes vestluseks juhtkonnaga sisuliste küsimuste üle ja ringkäiguks koolimajas  tutvumaks ruumide, inimeste ja tehniliste võimalustega. Külastati nii matemaatika kui keeleklasse, astuti sisse  arvutiklassi.
Kiire ringkäik tehti ka algklasside majas. Õpetaja Ulvi tunnis haarati külalised kaasa klassikalendri valmimisse  ja Ilmar Tomusk tutvustas  lühidalt tema sulest ilmunud lasteraamatuid. Huvikooli tegemisi ja koostööd kooliga tutvustas lühidalt Monika Vaher.

Oli hea ja tunnustav kuulda, et jätsime külalistele sügavalt positiivse võrdlusmomendi ja võiksime oma edumeelsusega eeskujuks saada paljudele omavalitsustele. Mälestuseks külaskäigust jäi ministeeriumipoolne kingitus- lauamängude komplekt .Külalised kiirustasid edasi Tallinna, kus nõupidamisel pidi arutelu  alla tulema huvitegevuse  riigipoolse rahastamise võimalused.

Paikuse Põhikoolis õpib täna 410 õpilast ja ta on vabariigi suurim maapõhikool. Lisaks tegutsevad vallas  Lasteaed Mesimumm 217 lapsega.  Seljametsa Lasteaed algkool 17 õpilase ja 36 lasteaialapsega.

Kristel Kadakas
Huvijuht