E-koolist

E-kooli arendajad on  nii õpilasi kui õpetajaid üllatanud uue E-kooli versiooniga. Plaanis  oli pakkuda  uusi rakendusvõimalusi, kuid kahjuks  kõik ei ole uueks õppeaastaks valmis

Muutunud on eKooli aadress
Uus eKool alates 2010-2011 õppeaastast https://www.ekool.eu
Vana eKool andmetega kuni 2009-2010 õppeaasta lõpuni https://arhiiv.ekool.eu

Muutunud on ka eKooli kujundus ja kasutajaliides. Vajalik juhendmaterjal lapsele ja lapsevanemale asub aadressil http://help.ekool.ee/wiki/index.php/Spikrid

Kuna uut eKooli alles juurutatakse meie koolis siis palume õpilastelt ja lastevanematelt kannatlikku meelt ja mõistvat suhtumist. Võimalik, et esimesel päevadel ei jõua informatsioon õigeaegselt e-kooli.