Tänupäev

Teisipäeval, 25.mail  toimub algklasside maja sa alis kell 17.30  Tänupäev.Kutsutud on õpilased. kes on näidanud väga häid tulemusi aineolümpiaadidel, viktoriinidel, konkurssidel või ka spordis.Tänu juurdeehitusele saame seekord kutsuda ka vanemaid. Tegemist on esmakordse üritusega, mille läbi tahame väärtustada vanemate rolli koostöös kooliga  ja oma laste toetamises nii õppetöös kui  huvitegevuses.