Õpetajate mälumäng sai hoo sisse

Õhutamaks koostööd, raamatute lugemist ja pakkumaks head meelelahutust, alustas Sütevaka Humanitaargümnaasium koostöös kirjastusega Varrak 2019. aasta sügistalvel Pärnu koolide õpetajatele mõeldud võistkondliku mälumängusarjaga.

Esimene ajuragistamine sai peetud ning Paikuse Põhikooli õpetajate võistkond koosseisus: Mait Lind, Andres Burk, Sirle Varkentin ja Sirje Suurevälja saavutas turniiri avamängus Raeküla Kooli ja Ühisgümnaasiumi järel 3. koha.

Koos mõelda, arvutada, loogilisi teid leida ja ideid genereerida oli vahva ning eelkõige pakkuski see elamuse tõdemusest, et oleme nii koostöövõimelised.

õp Sirje Suurevälja