Töövarjud Kreekast kogusid ideid

Erasmus+ KA1 projekti raames veetsid õpetajad Evanthia Tsialou ja Anatoli Nazaridou Kreekast Korinose koolist kaks nädalat töövarjudena Paikuse Põhikoolis, et tutvuda meie koolisüsteemi ja õpetamismetoodikaga.
Teadmine, et PISA testide alusel on Eesti koolilapsed nutikaimad Euroopas, on omandanud laia kõlapinna ning äratab huvi. Kuidas on see saavutatud? Sellele küsimusele käisidki meie külalised vastuseid otsimas. Selleks vaatlesid nad tunde, vestlesid õpetajatega ning külastasid haridusasutusi.
Kreeka õpetajatele avaldas muljet distsipliin tundides ning võtted, mida õpetajad selle tagamiseks kasutasid. Palju kiidusõnu pälvisid ka Eesti õpikud ja töövihikud oma läbimõeldud ja kaunite illustratsioonidega. Samuti üllatas neid e-kooli süsteem ja kogu IT-võimaluste kasutamine õpetajate igapäevatöös.
Külalised lahkusid meie koolist uute mõtete ja ideedega, mida soovivad jagada kolleegidega ning võimalusel oma koolis ka ellu rakendada.
õp Sirje Suurevälja