Kooliaasta algus

Algaval õppeaastal alustas Paikuse koolis õppimist 592 õpilast 28 klassikomplektis.

1. klassides alustaoma kooliteed 71 koolijütsi. Esimeste klasside klassijuhatajateks on õpetajad Kristiina Volt ja Lisabet Roos, kes alustavad meie koolis esimest õppeaastat ning järjekordset õppeaastat alustav õpetaja Tiiu Timberg. Kooli õppejuhi tööd hakkab tegema Angela Taggo. Tööd alustavad uus kehalise kasvatuse õpetaja Reili Kaljund ning matemaatika õpetaja Talvi Kaja, kes hakkab tegelema ka kooli arendustegevusega. Senine direktor Aare Külaots jätkab füüsikaõpetajana. 

Algav kooliaasta tuleb erilisem kui eelmised, sest alustame õpetamist uue õppekava järgi. Uus õppekava  annab võimalusi õppetöö kaasajastamiseks. Lisaks riikliku õppekava kohustuslikele õppeainetele lisame tunniplaani huvitunnid, erinevad loodus- ja täppisteaduste ning loovtöötunnid. Paikuse kool on liitunud „Liikuma kutsuva kooli“ projektiga. Kehalise kasvatuse tundidesse toome rohkem tantsulist liikumist – rahvatantsu ja seltskonnatantsu. Kindlasti jätkame kooli kevadballi korraldamist. Paikuse koolipere valis kevadballi korraldamise Aasta teoks Paikuse koolis möödunud õppeaastal. 

Kuna õpilased ja õpetajad veedavad suurema osa oma päevast koolimaja seinte vahel, siis on väga oluline luua hubane, kaasaegset õpitegevust võimaldav koolikeskkond. Järgnevatel aastatel teostame selle eesmärgi saavutamiseks erinevaid ehitus- ja remonditöid. Sel suvel toimus tööde teostamise I etapp, mille käigus vahetati lja peakorpuse ripplaed ja siseuksed. See oli vajalik selleks, et muuta uksed helikindlaks ning koridorid valgemaks. Teostati algklasside maja koridoride akende kiletamine, et vähendada  soojuskiirgust. 

Arvutiklassi senised arvutid asendasime uute all-in-one arvutitega ning uuendasime mööblit neljas klassiruumis. Parendasime õpetajate töötingimusi remonditud õpetajate toa ning uue mööbli näol. 

Anne Kalmus 

Paikuse Põhikooli direktor