Projekt “Mina julgen esineda”

Paikuse Huvikool koostöös PaNoKe ja põhikooliga taotles toetust õppevahendite soetamiseks Eesti Noorsootöökeskuse poolt läbiviidava projektikonkursi Varaait 15 raames. Eelmisel nädalal tuli rõõmustav uudis, et meie projekti on otsustatud rahastada 1605 euroga.

Projektiga „Mina julgen esineda“ soovime pakkuda noortele võimalusi eneseväljenduse arendamiseks. Luua noortele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotensiaali avamiseks. Tagada sobiv, inspireerivate õppevahenditega keskkond loominguga tegelemiseks loovhuvialadel. Tänapäeval on oluline arendada laste ja noorte eneseväljendusoskust, mis asjatundjate sõnul kipub jääma digioskuste varju. Siinkohal on kaunid kunstid nagu muusika, tants ja teater väga head ja tõhusad abimehed. Paikuse HK Kunsti Keskuse huvialad, noortekeskus PANOKE huvitegevused ja Paikuse PK huvitunnid ja loovtööd annavad noortele võimalused tegeleda eneseväljendusega, esinemisoskuste harjutamisega. Projekti käigus soetatavaid vahendeid plaanime kasutada huvikooli Kunstide Keskuse draama-, nutimuusika, tantsu huvialade õppetöös, Paikuse PK huvitundides, projektipartnerite ühistes laagrites ja sündmustel, ühislavastuses. Kaasaegse tehnika kasutamine paelub noori ja toetab annete kujunemist oskusteks, peletab lavahirmu. Soovime tulemust, kus rohkem lapsi tahab osaleda loovatel huvialadel, et harjutada sotsiaalseid oskusi, eneseväljendust, esinemisjulgust, – saades nii loojaks, mitte pelgalt tarbijaks. Mõeldes ja soovides muuta õpilaste esinemine professionaalsemaks, hangime projekti toel muusikariistu, mis aitavad luua digitaalselt ja akustiliselt erinevaid meloodiaid ja rütme. Juhtmevaba mikrofoni komplekt aitab draama- ja loovusõppe noorte sõnumid paremini kuuldavaks teha.

Monika Vaher

Paikuse Huvikooli direktor