Pärnu LV on kuulutanud välja konkursi


Paikuse Põhikooli direktori ametikohale.

Direktori ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ja tulemuslik finants- ja majandustegevuse juhtimine.

Nõudmised kandidaadile:
» magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
» varasem tulemuslik juhtimiskogemus
» väga hea analüüsivõime ning süsteemne mõtlemine
» teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest ning eelarvelise asutuse majandamise alustest
» väga hea suhtlemis- ja enesekehtestamisoskus ning pingetaluvus
» eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasemel

Visioon Paikuse Põhikooli juhtimisest, elulookirjeldus ning nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 23. juulil 2019. Märgusõna ”Kooli direktor ”.
Info telefonil 444 8252 HO juhataja
Lisainfo 5238053