Kirjaoskuse projekti viimane kohtumine Türgis

Projekti koordinaatorid lõppkogunemisel Türgis