Kirjaoskuse projektile tõmmati joon alla Türgis

Erasmus+ projekti Go For Literacy to Enlighten Your Future viimane kohtumine toimus maikuu alguses Hatays, Türgis. Võõrustajaks oli Necmi Asfuroglu Anadoulu Lisesi kool.

Kohtumisest võtsid osa partnerid Hispaaniast, Prantsusmaalt ja Eestist. Kahjuks ei osalenud seekordsel kohtumisel sõbrad Saksamaalt. Põhjuseks pingeline olukord kahe maa vahel.

Nii nagu viimasele kohtumisele kohane, käidi koosolekutel läbi kaheaastane teekond, kuhu mahtus arvukalt tegevusi ja kohtumisi nii õpilaste kui õpetajatega. Projekt oli tõesti tegevusterohke. Kuna tegemist on õpilaste kirjaoskuse parandamisega, siis mahtusid sinna kirjandusteosed, juttude koostamine ja kirjutamine, erinevate metoodikate jagamine ja võrdlemine. Koostati neli erinevate osaoskuste käsiraamatut. Viidi läbi mitmeid küsitlusi ja võrreldi neid omavahel. Kõik projekti tegevused ja tulemused on kättesaadavad eTwinningus ja projekti kodulehel wiki keskkonnas http://literacyourfuture.pbworks.com/w/page/119646432/WELCOME

Kõik partnerid leidsid, et projekti eesmärk täideti ja projekti tulemustega võib rahule jääda. Paljud omandatud kogemused on rakendunud partnerkoolide igapäevasesse õppeprotsessi.

Peale Türgi kooliga tutvumist said osalised ülevaate ka Türgi haridussüsteemist, kohtuti linnapea ja haridusjuhiga. Külastati paljusid ajaloolisi ja kultuuriliselt olulisi paiku ning maitsti Türgi vürtsikaid toite. Meeleolukaks kujunes viimane õhtu – koolipidu, mis oli seotud viimase klassi lõpukellaga.

Kohtumisel osalesid õpetajad Ingrid Lilles ja Kersti Rohtmets.

Lahkudes sooviti koostööd jätkata ja loodeti, et sõprussidemed kestavad. Nüüd seisab kõigil ees lõpparuande koostamine ja kirjutamine.

õp Kersti Rohtmets

projekti koordinaator