Võidud inimeseõpetuse olümpiaadilt

Inimeseõpetuse olümpiaad oli Paikuse kooli õpilaste jaoks väga edukas. Teadmisi kontrolliti veebipõhiselt üheaegselt terves vabariigis. Meie koolist osales 8 õpilast ning neist 5 õpetaja Sirje Suurevälja õpilast jõudis Pärnu linna koolide arvestuses ka esikolmikusse. Kõige paremini läks 8.c klassi õpilasel Riin Annusverel, kelle punktisumma (100 punkti) oli ka vabariigi parim tulemus (maksimum võimalike punktide arv oli 104)!

Pärnu linna koolide arvestuses:

8. kl

I koht – Riin Annusvere

II – 4. koht – Kadri Anna Saar

7. kl

III koht – Kristel Lehiste

6. kl

I koht – Kaspar Timusk

5. kl

III – 4. koht – Stella Jepiselg

Väga tublid olid ka Kerli Grant (4.-5. koht), Raian Kuusik (11. koht) ja õp Kaisa Jaaksoni õpilane Jennifer Pupart (8. koht).

Inimeseõpetust on nimetatud ka terviseõpetuseks. Võime tõdeda, et Paikuse koolis on “Terves kehas terve vaim”.

Anne Kalmus

õppejuht