Esimesse klassi õppima asumine

Elukohajärgne kool määratakse lapsele rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt. Lapsevanem ei pea kooli registreerimise avaldust esitama. Aluseks võetakse lapse elukohaandmed 10. märtsi seisuga ning kooli kaugus lapse elukohast.

Lapsele määratud elukohajärgne põhikool avaldatakse 20. märtsil ARNO kaudu. Kui määratud elukohajärgne kool on lapsele sobiv, siis kinnitab vanem koolivaliku ARNO-s ning saab seejärel vajalikud dokumendid lapsele määratud kooli viia. Pärast vanema kinnitust hakkavad koolid lapsi koolinimekirjadesse kinnitama.
Kinnitamine või ümbertõstmine 10. aprillini.