Õpioskuste päeval

Meie kooli õpilased Õpioskuste pâeval Tammsaare Koolis

Foto: õp M. Niin