Aula on valmis

15.05.2018 avati Paikuse Põhikooli aula ja toimus Kevadkontsert

Foto: M. Niin