Koolides uuendatakse internetivõrke

Koolide digitaristu nüüdisajastamise programm on jõudnud Eesti 53 koolini, tänavu on plaanis kaabeldada ning wifi tugijaamade ja muude seadmetega varustada veel sadakond üldhariduskooli.

Üldhariduskoolide digitaristu tänapäevastamise programm hõlmab kohtvõrkude rajamist ja renoveerimist ning kohtvõrkude halduse ja monitooringu vahendite ostu.

Programmi esimeses etapis on kavas ligikaudu 170 üldhariduskooli kohtvõrkude uuendamine, mis mõjutab üle 44 000 õpilast.

„Tegu on koolide võrguinfrastruktuuri põhjaliku uuenduskuuriga, millesarnast pole varem olnud,“ ütles programmijuht Jüri Saar.

Eelmisel aastal jõuti töödega kolmandikuni kõikidest programmist osa võtvatest koolidest. Sel aastal on planeeritud ülejäänud programmis osalejate koolide kaabeldustööd ning wifi tugijaamade, kommutaatorite ja tulemüüridega varustamine.

Programmi esimene etapp saab läbi 2018. aastaga ja läheb maksma viis miljonit eurot. Programmi kogueelarve on 13,2 miljonit eurot.

Allikas: Pärnu Postimees