C.O.N.T.E.S.T. projekt on lõpufaasis

Projekti viimane kohtumine toimus Vilniuses, Leedu pealinnas 13.-17. novembril. Kohal olid kõikide partnerkoolide vanad tuttavad, sõbrad Itaaliast, Poolast, Rumeeniast, Saksamaalt, Soomest, Horvaatiast, Ungarist ja Leedust.

Peale kooliga tutvumist ja õpilaste emotsionaalse kontserdi nautimist ootas ees eeltöö lõpp-raporti koostamiseks. Tehti kokkuvõtteid ja kontrolliti kõikide kokkulepitud kodutööde ja dokumentide esitamist. Lepiti kokku, millised dokumendid laetakse üles keskkonda eTwinning ja mida veel teha enne projekti ametlikku lõppu, mis on 31. jaanuaril 2018 .a.

Ees ootavad küsitlused projektis osalenud õpilastele ja nende vanematele ning õpetajatele. Enne jõule saavad kõik partnerid kokku Skipe’i teel, et edastada jõulutervitusi, näha sõpru, kinnistada sõprust ja meenutada möödunut.

Projekt andis osalistele kogemuse siduda muusikaõpetus teiste õppeainetega. Meie õpetajad lõimisid muusikaõpetust kunstiõpetuse, geograafia, emakeele ja kehalise kasvatusega. Omandati teadmisi muusikateraapiast, anti lahtisi tunde nii oma koolis kui ka partnerriikide koolides, koostati tunnikavasid ja hindamistabeleid. Jälgiti erivajadustega õpilaste kaasamist õppetöösse. Võrreldi partnerite haridussüsteeme ja püüti leida ühisosa.

Viimasel kohtumisel käisid õpetajad Maire Krinal, Leana Erm ja Kersti Rohtmets.

õp K. Rohtmets