Minikonverents lastekirjanduse kuu raames

Konverentsil saadud teadmisi kinnistati nutiseadmete abil viktoriinil.