Paikuse Huvikool kutsub KUNSTIKOOLI

Õppimine kunstikoolis avardab lapse silmaringi ja kujundab maailmavaadet. Kunstiõpingutega tegelemine arendab loomingulisust, iseseisvat mõtlemist ja püsivust. Õppimine huvikooli kunsti huvialal annab esmased teadmised ja oskused ka kunstiõpingute jätkamiseks. Meie kunsti huviala teeb ainulaadseks see, et õpilane saab oma kunstiõpingud ise planeerida. Veebikeskkonnas http://paikusehuvikoolkunst.weebly.com/ saab kunstihuviline valida kursused, mis teda huvitavad ja ajaliselt sobivad. Iga kursus annab kunstipunkte, mida kogudes on õpingute lõppedes võimalik saada kunstikooli lõputunnistus.